Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rejestr zmian stron

 1. Uchwały podjęte w 2020 roku
  Data modyfikacji: 05-08-2020 15:04
 2. Zarządzenia Wójta Gminy podjęte w 2020 r.
  Data modyfikacji: 31-07-2020 11:10
 3. Budżet gminy
  Data modyfikacji: 31-07-2020 11:08
 4. Protokoły z sesji Rady Gminy
  Data modyfikacji: 31-07-2020 10:56
 5. Informacje i ogłoszenia
  Data modyfikacji: 29-07-2020 13:38
 6. Informacje dot. przetargu: Budowa drogi wewnętrznej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Okoły
  Data modyfikacji: 28-07-2020 09:36
 7. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
  Data modyfikacji: 28-07-2020 08:53
 8. Ogłoszenia o przetargach na zbycie nieruchomości
  Data modyfikacji: 24-07-2020 12:49
 9. Zapytania ofertowe
  Data modyfikacji: 21-07-2020 15:13
 10. Zawiadomienia
  Data modyfikacji: 13-07-2020 16:49
Wersja XML