Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

XLI Sesja Rady Gminy Murów

Termin: 22.09.2022, g. 14:00

Miejsce: sala obrad nad remizą OSP w Zagwiździu

 1. 1. Przedstawienie porządku obrad
 2. 2. Przyjęcie protokołów z obrad poprzednich sesji
 3. 3. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym
 4. 4. Sprawozdanie z działalności Wójta, członków Rady, Sołtysów, zaproszonych gości
 5. 5. Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2022 roku

  PDFInformacja z przebiegu budżetu I półrocze 2022 - Gmina Murów - całość z GBP-sig.pdf (3,23MB)

  PDFUchwała 245 2022 Murów-sig (1).pdf (274,96KB)

 6. 6. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie
  1. 6.1. zmiany budżetu Gminy Murów na rok 2022

   PDFUchwała w sprawie zmiany budzetu Gminy Murów na rok 2022.pdf (3,77MB)

  2. 6.2. wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Kluczbork w sprawie zasad finansowania opieki zapewnianej w żłobku dzieciom z terenu Gminy Murów

   PDFUchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawrcie porozumienia z Gminą Kluczbork w sprawie zasad finansowania.pdf (229,07KB)

  3. 6.3. określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego przez uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Murów w czasie przekraczającym wymiar zajęć bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki

   PDFUchwała w sprawie określenia wysokosci opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego.pdf (665,77KB)

  4. 6.4. zmieniająca Uchwałę Nr XXIX/205/2021 Rady Gminy Murów z dnia 23 czerwca 2021r. w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw

   PDFUchwała zmieniająca uchwałę Nr XXXIX.205.2921 w sprawie regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom.pdf (509,48KB)

  5. 6.5. określenia zasad, trybu przyznawania i wysokości nagród za osiągnięte wyniki sportowe

   PDFUchwała w sprawie określenia zasad, trybu i wysokości nagród za osiągnięte wyniki sportowe.pdf (1,13MB)

  6. 6.6. pozbawienia części drogi nr 101607O kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie jej z użytkowania jako drogi publicznej na terenie gminy Murów

   PDF6.6 Uchwała w sprawie pozbawienia części drogi nr 101607O kategorii drogi gminnej.pdf (738,58KB)

  7. 6.7. wyrażenia zgody na pozbawienia fragmentu drogi nr 101607O kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie jej z użytkowania jako drogi publicznej

   PDF6.7 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na pozbawienie fragmentu drogi nr 101607O kategorii drogi publicznej.pdf (691,08KB)

  8. 6.8. pozbawienia drogi nr 101413O kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie jej z użytkowania jako drogi publicznej na terenie gminy Murów

   PDF6.8 Uchwała w sprawie pozbawienia drogi nr 101413O kategorii drogi gminnej.pdf (725,16KB)

  9. 6.9. pozbawienia drogi nr 101501O kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie jej z użytkowania jako drogi publicznej na terenie gminy Murów

   PDF6.9 Uchwała w sprawie pozbawienia drogi nr 101501O kategorii drogi gminnej.pdf (739,21KB)

  10. 6.10. pozbawienia drogi nr 101516O kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie jej z użytkowania jako drogi publicznej na terenie gminy Murów

   PDF6.10 Uchwała w sprawie pozbawienia drogi nr 101516O kategorii drogi gminnej.pdf (772,24KB)

  11. 6.11. pozbawienia drogi nr 101517O kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie jej z użytkowania jako drogi publicznej na terenie gminy Murów

   PDF6.11 Uchwała w sprawie pozbawienia drogi nr 101517O kategorii drogi gminnej.pdf (849,07KB)

  12. 6.12. pozbawienia drogi nr 101511O kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie jej z użytkowania jako drogi publicznej na terenie gminy Murów

   PDF6.12 Uchwała w sprawie pozbawienia drogi nr 101511O kategorii drogi gminnej.pdf (1,20MB)

  13. 6.13. pozbawienia drogi nr 101505O kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie jej z użytkowania jako drogi publicznej na terenie gminy Murów

   PDF6.13 Uchwała w sprawie pozbawienia drogi nr 101505O kategorii drogi gminnej.pdf (723,49KB)

  14. 6.14. pozbawienia części drogi nr 101508O kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie jej z użytkowania jako drogi publicznej na terenie gminy Murów

   PDF6.14 Uchwała w sprawie pozbawienia części drogi nr 101508O kategorii drogi gminnej.pdf (1,32MB)

  15. 6.15. pozbawienia drogi nr 101513O kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie jej z użytkowania jako drogi publicznej na terenie gminy Murów

   PDF6.15 Uchwała w sprawie pozbawienia drogi nr 101513O kategorii drogi gminnej.pdf (780,82KB)

  16. 6.16. pozbawienia drogi nr 101518O kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie jej z użytkowania jako drogi publicznej na terenie gminy Murów

   PDF6.16 Uchwała w sprawie pozbawienia drogi nr 101518O kategorii drogi gminnej.pdf (722,11KB)

  17. 6.17. pozbawienia drogi nr 101514O kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie jej z użytkowania jako drogi publicznej na terenie gminy Murów

   PDF6.17 Uchwała w sprawie pozbawienia drogi nr 101514O kategorii drogi gminnej.pdf (682,75KB)

 7. 7. Interpelacje radnych
 8. 8. Zapytania radnych
 9. 9. Wolne wnioski i informacje