Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

XXXII sesja Rady Gminy Murów

Termin: 27.10.2021, g. 14:00

Miejsce: sala gimnastyczna PSP w Starych Budkowicach

 1. 1. Przedstawienie porządku obrad
 2. 2. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji
 3. 3. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym oraz informacja dotycząca oświadczeń majątkowych.
 4. 4. Sprawozdanie z działalności Wójta wraz z informacją dotyczącą oświadczeń majątkowych, sprawozdanie członków Rady, Sołtysów
 5. 5. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
  1. 5.1. zmiany budżetu gminy Murów na rok 2021
  2. 5.2. ustalenia ceny za usługi przewozowe w gminnych przewozach pasażerskich w publicznym transporcie zbiorowym

   PDFw sprawie ustalenia ceny za usługi przeowozowe w gminnych przewozach pasażerskich w publicznym transporcie zbiorowym.pdf (240,43KB)

  3. 5.3. przyjęcia projektu zmian w Regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Murów

   PDFw sprawie przyjęcia projektu zmina w regulaminie dostarczania wody i odprowadzenia ścieków na terenie gminy Murów.pdf (735,23KB)

  4. 5.4. rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Murów

   PDFw sprawie rozpatrzenia skargi na działalność WG Murów.pdf (736,79KB)

  5. 5.5. nadania nazwy ulicy w miejscowości Kały

   PDFw sprawie nadania nazwy ulicy wm. Kały - Leśna.pdf (775,14KB)

  6. 5.6. nadania nazwy ulicy w miejscowości Kały

   PDFw sprawie nadania nazwy ulicy w m. Kały - dz. 195.pdf (774,22KB)

  7. 5.7. nadania nazwy ulicy w miejscowości Kały

   PDFw sprawie nadania nazwy ulicy w m. Kały - dz. 197.pdf (730,87KB)

  8. 5.8. nadania nazwy ulicy w miejscowości Kały

   PDFw sprawie nadania nazwy ulicy w m. Kały - dz. 200, dz. 463.pdf (733,88KB)

 6. 6. Przedstawienie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Murów w roku szkolnym 2020/2021
 7. 7. Interpelacje radnych
 8. 8. Zapytania radnych
 9. 9. Wolne wnioski i informacje