Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

XXXI Sesja Rady Gminy Murów

Termin: 23.09.2021, g. 14:00

Miejsce: sala gimnastyczna w Zagwiździu

 1. 1. Przedstawienie porządku obrad sesji
 2. 2. Przyjęcie protokołów z obrad poprzednich sesji
 3. 3. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym
  1. 3.1. Przekazanie skargi do rozpatrzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
 4. 4. Sprawozdanie z działalności Wójta, członków Rady, Sołtysów.
 5. 5. Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2021 roku

  PDFZarządzenie Or.120.24.2021 z dnia 31 sierpnia 2021 r..pdf (28,34MB)

  PDFUchwała 346 2021 Murów-sig (1).pdf (307,28KB)

 6. 6. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie
  1. 6.1. zmiany budżetu Gminy Murów na rok 2021
  2. 6.2. zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Murów na lata 2021-2024
  3. 6.3. określenia stawek podatku od nieruchmości oraz zwolnień od tego podatku

   PDFTABELA.pdf (401,48KB)

   PDFw sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku.pdf (1 006,90KB)

  4. 6.4. wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Murów

   PDFuchwała.pdf (338,36KB)

   PDFZałącznik nr 1 - Opis aglomeracji.pdf (775,39KB)

   PDFZałącznik nr 2 - Część graficzna.pdf (22,01MB)

   PDFuzasadnienie (2).pdf (551,54KB)

  5. 6.5. nadania nazwy ulicy w miejscowości Murów

   PDFw sprawie nadania nazwy ulicy w m. Murów.pdf (719,93KB)

  6. 6.6. wyrażenia zgody na oddanie w najem w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Murów

   PDFw sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Murów.pdf (528,76KB)

 7. 7. Interpelacje radnych.
 8. 8. Zapytania radnych
 9. 9. Wolne wnioski i informacje.