Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

XXVIII sesja Rady Gminy Murów

Termin: 27.05.2021, g. 14:00

Miejsce: sala gimnastyczna w Zagwiździu

 1. 1. Przedstawienie porządku obrad
 2. 2. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji
 3. 3. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym
 4. 4. Sprawozdanie z działalności Wójta, członków Rady, Sołtysów
  1. 4.1. sprawozdanie z działalności Wójta
  2. 4.2. sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy Gminy Murów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2020r.

   PDFsprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy Gminy Murów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2020r..pdf (1,00MB)

  3. 4.3. Ocena Zasobów Pomocy Społecznej

   PDFOZPS.pdf (14,29MB)

 5. 5. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
  1. 5.1. zmiany budżetu Gminy Murów na rok 2021
  2. PDFw sprawie zmian budżetu gminy Murów na rok 2021.pdf (3,19MB)
  3. 5.2. zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Murów na lata 2021-2024
  4. PDFw sprawie zmiany WPF.pdf (5,13MB)
  5. 5.3. zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Murów

   PDFw sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Murów.pdf (3,38MB)

  6. 5.4. nadania nazwy ulicy w miejscowości Murów

   PDFw sprawie nadania nazwy ulicy w m. Murów.pdf (801,24KB)

  7. 5.5. przystąpienia do sporządzenia zmiany nr 2 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Murów

   PDFw sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany nr 2 MPZP wsi Murów.pdf (1,12MB)

  8. 5.6. przejęcia od Powiatu Opolskiego zadania zarządzania drogami powiatowymi

   PDFw sprawie przejęcia od Powiatu Opolskiego zadania zarządzania drogami powiatowymi.pdf (489,50KB)

  9. 5.7. przejęcia od Powiatu Opolskiego zadania zarządzania drogami powiatowymi w miejcowości Nowe Budkowice

   PDFw sprawie przejęcia od Powiatu Opolskiego zadania zarządzania drogami powiatowymi w m. Nowe Budkowice.pdf (442,02KB)

 6. 6. Interpelacje radnych
 7. 7. Zapytania radnych
 8. 8. Wolne wnioski i informacje