Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwały podjęte w 2021 roku

Uchwały podjęte 21 stycznia 2021 r.

PDFUchwała Nr XXV-172-2020 Rady Gminy Murów z dnia 21 stycznia 2021 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Murów na rok 2021.pdf
PDFUchwała Nr XXV-173-2020 Rady Gminy Murów z dnia 21 stycznia 2021 r. w sprawie w sprawie zmiany WPF Gminy Murów na lata 2021–2024.pdf
PDFUchwała Nr XXV-174-2020 Rady Gminy Murów z dnia 21 stycznia 2021 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu inwestycyjnego.pdf
PDFUchwała Nr XXV-175-2020 Rady Gminy Murów z dnia 21 stycznia 2021 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki płatniczej na realizację inwestycji.pdf
PDFUchwała Nr XXV-176-2020 Rady Gminy Murów z dnia 21 stycznia 2021 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki inwestycyjnej.pdf
PDFUchwała Nr XXV-177-2020 Rady Gminy Murów z dnia 21 stycznia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIII-156-2020 Rady Gminy Murów z dnia 25 listopada 2020 r..pdf
PDFUchwała Nr XXV-178-2020 Rady Gminy Murów z dnia 21 stycznia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy odpłatnego udostępnienia powierzchni gruntu.pdf
 

Uchwały podjęte 11 marca 2021 r.

DOCXUchwała Nr XXVI-179-2021 Rady Gminy Murów zdnia 11 marca 2021 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Murów na rok 2021.docx
DOCXUchwała Nr XXVI-180-2021 Rady Gminy Murów zdnia 11 marca 2021 r. w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Murów na lata 2021-2024.docx
DOCXUchwała Nr XXVI-181-2021 Rady Gminy Murów zdnia 11 marca 2021 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXV-176-2021 Rady Gminy Murów z dnia 21 stycznia 2021 r..docx
DOCXUchwała Nr XXVI-182-2021 Rady Gminy Murów zdnia 11 marca 2021 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Murów.docx
DOCXUchwała Nr XXVI-183-2021 Rady Gminy Murów zdnia 11 marca 2021 r. w sprawie rozstrzygnięcia o wyodrębnieniu w budżecie gminy Murów środków stanowiących fundusz sołecki.docx
DOCXUchwała Nr XXVI-184-2021 Rady Gminy Murów zdnia 11 marca 2021 r. w sprawie zwolnienia i zwrotu części opłaty należnej w roku 2021 za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.docx
DOCXUchwała Nr XXVI-185-2021 Rady Gminy Murów zdnia 11 marca 2021 r.w sprawie rozpatrzenia petycji w przedmiocie przyjęcia uchwały w przedmiocie równego traktowania przez władze publiczne.docx
 

Uchwały podjęte 22 kwietnia 2021 r.

PDFUchwała Nr XXVII-186-2021 Rady Gminy Murów z dnia 22 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Murów na rok 2021.pdf
PDFUchwała Nr XXVII-187-2021 Rady Gminy Murów z dnia 22 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Murów na lata 2021-2024.pdf
PDFUchwała Nr XXVII-188-2021 Rady Gminy Murów z dnia 22 kwietnia 2021 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki pomostowej na realizację inwestycji.pdf
PDFUchwała Nr XXVII-189-2021 Rady Gminy Murów z dnia 22 kwietnia 2021 r. w sprawie przejęcia od Powiatu Opolskiego zadania zarządzania publicznymi drogami powiatowymi.pdf
PDFUchwała Nr XXVII-190-2021 Rady Gminy Murów z dnia 22 kwietnia 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany nr 1 do MPZP wsi Murów.pdf
 

 

Wersja XML