Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

XXV sesja Rady Gminy

Termin: 21.01.2021, g. 13:00

Miejsce: sala gimnastyczna PSP w Starych Budkowicach

 1. 1. Przedstawienie porządku obrad
 2. 2. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji
 3. 3. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym
 4. 4. Sprawozdanie z działalności Wójta, członków Rady
 5. 5. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
  1. a. zmiany budżetu Gminy Murów na rok 2021

   PDFUchwała z 21.01.2021.pdf (245,28KB)

   PDFzał 1 dochody 21.01.2021.pdf (133,33KB)

   PDFzał 2 wydatki 21.01.2021 (1).pdf (177,05KB)

   PDFzał.Nr 7- inwestycje 2021.pdf (149,92KB)

   PDFprzychody i rozchody.pdf (117,59KB)

   PDFUzasadnienie 21.01.2021.pdf (137,62KB)

  2. b. zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Murów na lata 2021-2024

   PDFU C H W A Ł A Nr XXV WPF 2021.pdf (277,52KB)

  3. c. zaciągnięcia długoterminowego kredytu inwestycyjnego

   PDF1.Uchwała XXIV kredyt 21.01.21 UG.pdf (221,55KB)

  4. d. zaciągnięcia długoterminowej pożyczki płatniczej na realizację inwestycji

   PDF3Uchw Nr XXV .3. 21.01.2021 w spr zaciągn pożyczkiUNIA.pdf (147,96KB)

  5. e. zaciągnięcia długoterminowej pożyczki inwestycyjnej na realizację inwestycji

   PDF2.Uchw Nr XXV 21.01.2021 w spr zaciągn pożycz wspól kanali.pdf (148,29KB)

  6. f. zmiany uchwały Nr XXIII/156/2020 Rady Gminy Murów z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty

   PDFw sprawie zmiany uchwały XXIII-156-2020.pdf (471,76KB)

  7. g. wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości na czas oznaczony do 10 lat w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w miejscowości Murów

   PDFw sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości na czas oznaczony do 10 lat w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w miejscowości Murów.pdf (425,58KB)

 6. 6. Interpelacje radnych.
 7. 7. Zapytania radnych
 8. 8. Wolne wnioski i informacje