Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacje dot. przetargu pn. Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Stare Budkowice

JPEGZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY.jpeg

JPEGINFORMACJA Z OTWARCIA OFERT.jpeg

JPEGPytania i odpowiedzi.jpeg

JPEGMODYFIKACJA TREŚCI SIWZ.jpeg

PDFOgłoszenie o zamówieniu nr 551237-N-2020 z dnia 2020-06-16 r..pdf
PDFSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.pdf
DOC1-formularz ofertowy.doc
DOC2-szczegółowy-opis-przedmiotu_zamówienia.doc
DOC3-wzór oświadczenia o spelnianiu warunkow udziału w post..doc
DOC4-wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia.doc
DOC5-wzór oświadczenia dot. grupu kapitałowej.doc
PDF6-projekt umowy.pdf

Wersja XML