Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacje dot. przetargu pn. Przebudowa budynku biurowego Urzędu Gminy w Murowie polegająca na termomodernizacji

PDFOgłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf (112,14KB)

PDFZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf (1,08MB)

PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf (753,78KB)

DOCXTransmisja on- line z otwarcia ofert.docx (71,43KB)
PDFZmiana terminu składania ofert..pdf (612,05KB)
PDFOgłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf (70,79KB)
 

PDFOgłoszenie o zamówieniu.pdf (179,26KB)
PDFSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.pdf (671,19KB)
DOCXzałącznik nr 1 do SIWZ -wzór formularza ofertowego.docx (89,26KB)
DOCXZałącznik nr 2 do SIWZ - Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.docx (73,38KB)
DOCXzałącznik nr 3 do SIWZ - wzór zobowiązania podmiotu trzeciego.docx (72,41KB)
DOCXZałącznik nr 4 do SIWZ - Wzór wykazu robót budowlanych.docx (72,39KB)
DOCXzałącznik nr 5 do SIWZ - Wzór wykazu osób.docx (74,19KB)
DOCXZałącznik nr 6 do SIWZ - oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.docx (73,14KB)
DOCXZałącznik nr 7 do SIWZ - Wzór oświadczenia o niezaleganiu w opłacaniu podatków i opłat.docx (70,59KB)
PDFZałącznik nr 8 do SIWZ - Projekt umowy.pdf (276,02KB)

PDFDODATKOWE INFORMACJE DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.pdf (45,49KB)
XLSHARMONOGRAM RZECZOWO - FINANSOWY.xls (63,50KB)

STWiOR
PDFST 0.0. Wymagania ogólne.pdf (338,91KB)
PDFSTB 0.1. Roboty rozbiórkowe i demontazowe.pdf (102,20KB)
PDFSTB 0.10. Rusztowania.pdf (127,02KB)
PDFSTB 0.2. Konstrukcje stalowe.pdf (205,69KB)
PDFSTB 0.3. Konstrukcje drewniane.pdf (149,56KB)
PDFSTB 0.4. Roboty z gipsu, płyt hpl i Fermacell.pdf (165,14KB)
PDFSTB 0.5. Roboty pokrywcze.pdf (177,56KB)
PDFSTB 0.6. Izolacje cieplne , przeciwwilgociowe i przeciwwodne.pdf (140,27KB)
PDFSTB 0.7. Stolarka i ślusarka.pdf (149,38KB)
PDFSTB 0.8. Tynki wewnętrzne.pdf (143,49KB)
PDFSTB 0.9. Roboty malarskie.pdf (145,80KB)
PDFSTE 0.1. Roboty elektryczne.pdf (184,52KB)
PDFSTS 0.1. Roboty instalacyjne.pdf (129,33KB)

Przedmiary
PDFPrzedmiar - branża budowlana.pdf (163,11KB)
PDFPrzedmiar - branża elektryczna.pdf (87,46KB)
PDFPrzedmiar - branża elektryczna - kotłownia.pdf (60,01KB)
PDFPrzedmiar - branża sanitarna.pdf (158,47KB)

Projekt budowlany
PDFBiOZ Murów.pdf (92,14KB)
PDFCharakterystyka energetyczna Urząd Gminy.pdf (605,74KB)

Projekt budowlany: branża budowlana
PDFElewacja południowo-wschodnia.pdf (111,23KB)
PDFElewacja południowo-zachodnia.pdf (105,59KB)
PDFElewacja północno-wschodnia.pdf (100,96KB)
PDFElewacja północno-zachodnia.pdf (99,13KB)
PDFOpis techniczny.pdf (111,58KB)
PDFPrzekrój.pdf (149,72KB)
PDFRzut I Piętra.pdf (145,11KB)
PDFRzut II Piętra.pdf (173,98KB)
PDFRzut Parteru.pdf (171,97KB)
PDFUsytuowanie.pdf (243,80KB)
PDFZestawienie okien.pdf (150,05KB)

Projekt budowlany: branża elektryczna
PDFE-01 PLAN INSTA.ELEKTR PODDASZA.pdf (267,02KB)
PDFE-02 PLAN INSTA.ELEKTR I PIĘTRA.pdf (240,67KB)
PDFE-03 PLAN INSTA.ELEKTR PARTERU.pdf (247,42KB)
PDFE-04 PLAN INSTAL.ELEKTR PIWNIC.pdf (172,15KB)
PDFE-06 SCHEMAT IDEOWY T-PO.pdf (237,10KB)
PDFE-07 SCHEMAT IDEOWY TABLICY T-PI.pdf (231,34KB)
PDFE-08 SCHEMAT IDEOWY TABLICY T-PA.pdf (214,59KB)
PDFE-09 SCHEMAT IDEOWY TABLICY T-Pi.pdf (172,63KB)
PDFE-10 SCHEMAT TABLICY KOMPUT. T-KG.pdf (122,96KB)
PDFE-12 SCHEMAT TABLICY KOMPUT. T-KI.pdf (167,55KB)
PDFE-13 SCHEMAT TABLICY KOMPUT. T-KA.pdf (175,07KB)
PDFE-14 SCHEMAT TABLICY KOMPUT. S2.pdf (163,06KB)
PDFE-15 SCHEMAT TABLICY KOMPUT. T-S1.pdf (173,77KB)
PDFE-16 ZESTAWIENIE OPRAW OSWIETLENIOWYCH.pdf (1,12MB)
PDFE11 SCHEMAT TABLICY KOMPUT. KO.pdf (182,79KB)
PDFK E-01 PLAN INSTAL.ELEKTR.KOTŁOWNI.pdf (175,70KB)
PDFK E-02 PLAN INSTAL.ELEKTR.KOTŁOWNI -FRAGMENT.pdf (90,34KB)
PDFK E-03 SCHEMT IDEOWY T-K - KOTŁOWNIA.pdf (211,08KB)
PDFK E-04 SCHEMAT TECHNOLOGICZNY KOTŁOWNI.pdf (130,72KB)

Projekt budowlany: branża sanitarna
PDFOpis techniczny do instalacji sanitarnych.pdf (232,75KB)
PDFRys 1_S - Instalacja centralnego ogrzewania - Rzut piwnic.pdf (308,88KB)
PDFRys 2_S - Instalacja centralnego ogrzewania - rzut parteru.pdf (281,76KB)
PDFRys 3_S - Instalacja centralnego ogrzewania - Rzut I piętra.pdf (259,77KB)
PDFRys 4_S - Instalacja centralnego ogrzewania -Rzut II piętra.pdf (274,44KB)
PDFRys 5_S - Instalacja centralnego ogrzewania - Rozwinięcie I.pdf (233,80KB)
PDFRys 6_S - Instalacja centralnego ogrzewania -Rozwinięcie II.pdf (198,92KB)
PDFRys 7_S - Schemat technologiczny kotłowni.pdf (221,04KB)
PDFRys 8_S - Przekrój kotłowni.pdf (195,95KB)

Projekt budowlany: inwentaryzacja budowlana
PDFElewacja południowo-wschodnia.pdf (100,58KB)
PDFElewacja południowo-zachodnia.pdf (96,16KB)
PDFElewacja północno-wschodnia.pdf (91,67KB)
PDFElewacja północno-zachodnia.pdf (89,90KB)
PDFOpis techniczny do inwentaryzacji.pdf (89,66KB)
PDFPrzekrój.pdf (111,30KB)
PDFRzut I Piętra.pdf (122,80KB)
PDFRzut II Piętra.pdf (128,40KB)
PDFRzut Parteru.pdf (133,69KB)
PDFRzut Piwnic.pdf (124,83KB)
PDFUsytuowanie.pdf (230,23KB)