Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

XII Sesja Rady Gminy Murów

Termin: 28.10.2019, g. 14:00

Miejsce: sala obrad nad remizą OSP w Zagwiździu

 1. Przedstawienie porządku obrad
 2. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji
 3. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym oraz informacja dotyczące oświadczeń majątkowych.
 4. Sprawozdanie z działalności Wójta wraz z informacją dotycząca oświadczeń majątkowych, sprawozdanie członków Rady, Sołtysów, zaproszonych gości
 5. Wybór ławnika do Sądu Rejonowego w Kluczborku na kadencję 2020-2023:
  1. Przedstawienie opinii zespołu ds. opiniowania kandydatów na ławników
  2. Przedstawienie zasad głosowania w wyborach ławnika do sądów powszechnych
  3. Powołanie Komisji Skrutacyjnej
  4. Przeprowadzenie tajnego głosowania
  5. podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Kluczborku

   PDFw sprawie wyboru ławnika na kadencję od 2020 do 2023 r..pdf (453,75KB)

 6. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
  1. zmiany budżetu Gminy Murów na rok 2019
  2. określenia stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku

   PDFw sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku.pdf (1,38MB)

  3. zmiany uchwały nr XI/80/2019 Rady Gminy Murów z dnia 18 września 2019 roku w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Murów na lata 2019-2023

   PDFw sprawie zmiany uchwały XI-80-2019 Rady Gminy Murów.pdf (880,18KB)

  4. określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

   PDFw sprawie określenia terminu, częstotliwośći i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.pdf (518,58KB)

  5. określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

   PDFw sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.pdf (3,21MB)

 7. Przedstawienie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Murów w roku szkolnym 2018/2019
 8. Interpelacje radnych.
 9. Zapytania radnych
 10. Wolne wnioski i informacje