Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

XI Sesja Rady Gminy Murów

Termin: 18.09.2019, g. 14:00

Miejsce: sala obrad nad remizą OSP w Zagwiździu

 1. Przedstawienie porządku obrad sesji.
 2. Przyjęcie protokołów z obrad poprzednich sesji
 3. Sprawozdanie z działalności Wójta, członków Rady, Sołtysów.
 4. Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2019 roku

  PDFinformacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2019 r..pdf (29,49MB)

 5. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie
  1. zmiany budżetu Gminy Murów na rok 2019
  2. zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Murów na lata 2019–2022
  3. wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Lasowice Wielkie a Gminą Murów

   PDFw sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego.pdf (716,67KB)

  4. zmiany uchwały nr XX/144/09 Rady Gminy Murów z dnia 26 lutego 2009 roku w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegłówe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i szczegłówe zasady przyznawania i wypłacania nayczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli

   PDFw sprawie zmiany uchwały Nr XX-144-09.pdf (776,33KB)

  5. zmiany uchwały nr IX/71/2019 Rady Gminy Murów z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Murów oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata

   PDFw sprawie zmiany uchwały Nr IX-71-2019.pdf (810,04KB)

  6. uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Murów na lata 2019-2023

   PDFw sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem.pdf (3,17MB)

  7. zaliczenia drogi do kategorii drogi gminnej

   PDFw sprawie zaliczenia drogi do kategorii drogi gminnej.pdf (1,13MB)

 6. Interpelacje radnych.
 7. Zapytania radnych
 8. Wolne wnioski i informacje.