Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacje dot. ptrzetargu pn. Utworzenie Centrum Przyrody i Techniki BORSUK poprzez remont, przebudowę i organizację zabytkowego zespołu dworca kolejowego w Murowie oraz zakup i dostawa mebli wraz z wniesieniem i montażem do budynku dworca PKP

PDFOgłoszenie o udzieleniu zamówienia PKP.pdf (145,90KB)

PDFInformacja o unieważnieniu postępowania.pdf (663,76KB)

PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf (640,21KB)

PDFOgłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf (530,48KB)
PDFZmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.pdf (1,13MB)

 

PDFOgłoszenie o zamówieniu.pdf (245,42KB)
PDFSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.pdf (765,35KB)
DOCXzałącznik nr 1 do SIWZ formularz ofertowy.docx (85,36KB)
DOCXzałącznik nr 2 do SIWZ oświadczenie o braku przesłanekdo wykluczenia.docx (72,93KB)
DOCXzałącznik nr 3 do SIWZ oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.docx (72,39KB)
DOCXzałącznik nr 4 do SIWZ wzór zobowiązania podmiotu trzeciego.docx (72,54KB)
DOCXzałącznik nr 5 do SIWZ wzór wykazu robót budowlanych.docx (72,31KB)
DOCXzałącznik nr 6 do SIWZ wzór wykazu osób.docx (73,31KB)
DOCXzałącznik nr 7 do SIWZ wzór informacji, że Wykonawca nie należy lub należy do grupy kapitałowej.docx (73,28KB)
DOCXzałącznik nr 8 do SIWZ wzór oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych.docx (70,60KB)
PDFZałącznik nr 9 do SIWZ - Wzór umowy dla części nr 1.pdf (399,17KB)
PDFZałącznik nr 9A do SIWZ - Wzór umowy wraz ze wzorem protokołu odbioru - wyposażenie.pdf (269,57KB)
XLSHarmonogram rzeczowo - finansowy.xls (64,50KB)

Dokumentacja techniczna

 1. Budynek dworca PKP
  PDFZSO2 - Zestawienie stolarki okiennej cz. 2.pdf (152,30KB)
  PDFZSO1 - Zestawienie stolarki okiennej cz. 1.pdf (204,90KB)
  PDFZSD2 - Zestawienie stolarki drzwiowej cz. 2.pdf (262,99KB)
  PDFZSD1 - Zestawienie stolarki drzwiowej cz. 1.pdf (301,03KB)
  PDFSDD1 - Drzwi do demontażu.pdf (591,60KB)
  PDFPZT6 - Przekrój 5-5.pdf (271,66KB)
  PDFPZT5 - Przekrój 4-4.pdf (232,86KB)
  PDFPZT4 - Przekrój 3-3.pdf (215,01KB)
  PDFPZT3 - Przekrój 2-2.pdf (300,41KB)
  PDFPZT2 - Przekrój 1-1.pdf (217,51KB)
  PDFPZT1 - Projekt zagospodarowania terenu.pdf (1,40MB)
  PDFP1 - Projekt zagospodarowania terenu.pdf (2,47MB)
  PDFKW1 - Rzut parteru - wieńce.pdf (3,74MB)
  PDFKS2 - Strop nad pomieszczeniem nr 1.8 i 1.9.pdf (190,79KB)
  PDFKS1 - Strop nad pomieszczeniem sali wiejskiej.pdf (254,02KB)
  PDFKR5 - Schemat naprawy zarysowań ścian - cz. 2.pdf (226,93KB)
  PDFKR4 - Schemat naprawy zarysowań ścian - cz. 1.pdf (236,90KB)
  PDFKR3 - Wykonanie wzmocnień - strefa nadproży.pdf (561,53KB)
  PDFKR2 - Schematy zbrojenia - pręty systemowe.pdf (311,97KB)
  PDFKR1 - Zasady montażu prętów systemowych.pdf (200,10KB)
  PDFKN1 - Rzut parteru - nadproża.pdf (4,32MB)
  PDFKF3 - Pompa ciepła - plan fundamentów.pdf (497,96KB)
  PDFKF2 - Szczegół wykonania podbicia - wzmocnienia fundamentów.pdf (318,24KB)
  PDFKF1 - Rzut fundamentów.pdf (511,22KB)
  PDFKD2 - Konstrukcja wsporcza pod centrale klimatyzacyjne - pom. 1.8.pdf (247,91KB)
  PDFI4 - Inwentaryzacja - klatka schodowa - przekrój C-C.pdf (264,25KB)
  PDFI3 - Inwentaryzacja - klatka schodowa - rzut poddasza.pdf (159,39KB)
  PDFI2 - Inwentaryzacja - klatka schodowa - rzut I piętra.pdf (157,23KB)
  PDFI1 - Istniejące zagospodarowanie terenu.pdf (2,14MB)
  PDFI1 - Inwentaryzacja - rzut parteru.pdf (352,17KB)
  PDFAWIS6 - Wykonanie wtórnej izolacji - schemat- nr 4.pdf (243,83KB)
  PDFAWIS5 - Wykonanie wtórnej izolacji - schemat - nr 3.pdf (252,49KB)
  PDFAWIS3 - Wykonanie wtórnej izolacji - schemat - nr 1.pdf (245,53KB)
  PDFAWIS4 - Wykonanie wtórnej izolacji - schemat - nr 2.pdf (244,79KB)
  PDFAWIS1 - Rzut parteru - schemat wykonania wtórnej izolacji.pdf (254,60KB)
  PDFASO51 - Okno - OK5.pdf (237,48KB)
  PDFASO6 - Okno - OK6.pdf (184,03KB)
  PDFASO5 - Okno - OK5.pdf (318,66KB)
  PDFASO4 - Okno - OK4.pdf (268,36KB)
  PDFASO3 - Okno - OK3.pdf (297,58KB)
  PDFASO2 - Okno - OK2.pdf (327,03KB)
  PDFASO1 - Okno - OK1.pdf (252,39KB)
  PDFASI3 - Schemat wykonania iniekcji - nr 3.pdf (248,32KB)
  PDFASI1 - Schemat wykonania iniekcji - nr 1.pdf (243,54KB)
  PDFASI2 - Schemat wykonania iniekcji - nr 2.pdf (240,56KB)
  PDFASDZ7 - Drzwi drewniane zewnętrzne - DZ7.pdf (328,26KB)
  PDFASDZ6 - Drzwi drewniane zewnętrzne - DZ6.pdf (406,56KB)
  PDFASDZ5 - Drzwi drewniane zewnętrzne - DZ5.pdf (440,51KB)
  PDFASDZ4 - Drzwi drewniane zewnętrzne - DZ4.pdf (313,37KB)
  PDFASDZ3 - Drzwi drewniane zewnętrzne - DZ3.pdf (331,32KB)
  PDFASDZ2 - Drzwi drewniane zewnętrzne - DZ2.pdf (317,05KB)
  PDFASDZ1 - Drzwi drewniane zewnętrzne - DZ1.pdf (286,25KB)
  PDFASDW7 - Drzwi drewniane wewnętrzne - D9.pdf (142,70KB)
  PDFASDW8 - Drzwi drewniane wewnętrzne - D10.pdf (134,02KB)
  PDFASDW5 - Drzwi drewniane wewnętrzne - PZD7.pdf (217,55KB)
  PDFASDW6 - Drzwi drewniane wewnętrzne - D12.pdf (131,56KB)
  PDFASDW4 - Drzwi drewniane wewnętrzne - PZD6.pdf (205,23KB)
  PDFASDW3 - Drzwi drewniane wewnętrzne - PZD5.pdf (180,66KB)
  PDFASDW2 - Drzwi drewniane wewnętrzne - PZD3, PZD4.pdf (291,18KB)
  PDFASDW1 - Drzwi drewniane wewnętrzne - PZD1, PZD2.pdf (284,34KB)
  PDFAD2 - Układ płytek posadzkowych - sala wiejska.pdf (181,48KB)
  PDFA5 - Klatka schodowa - przekrój C-C.pdf (560,41KB)
  PDFA4 - Przekrój A-A i B-B.pdf (719,08KB)
  PDFA2 - Klatka schodowa - Rzut I piętra.pdf (235,99KB)
  PDFA3 - Klatka schodowa - Rzut poddasza.pdf (225,57KB)
  PDFA1 - Rzut parteru.pdf (6,32MB)
   
 2. Wieża ciśnień
  PDFWZSO1 - Zestawienie stolarki okiennej.pdf (148,19KB)
  PDFWZSD1 - Zestawienie stolarki drzwiowej.pdf (231,47KB)
  PDFWI2 - Inwentaryzacja - urządzenia techniczne wieży ciśnień.pdf (833,51KB)
  PDFWI1 - Inwentaryzacja - wieża ciśnień.pdf (330,97KB)
  PDFWASOD1 - Wieża ciśnień - okna i drzwi zew..pdf (549,16KB)
  PDFWA1 - Rzuty, przekrój, widok elewacji frontowej.pdf (470,27KB)
  PDFAWIS7 - Wykonanie wtórnej izolacji - schemat - nr 5.pdf (240,82KB)
  PDFAWIS2 - Rzut parteru - schemat wykonania wtórnej izolacji.pdf (187,83KB)

 

 1. Budynek dworca PKP
  PDFEZ1 - Schemat ideowy zasilania.pdf (248,71KB)
  PDFE3 - Klatka schodowa - Rzut poddasza.pdf (305,21KB)
  PDFE2 - Klatka schodowa - Rzut I piętra.pdf (299,86KB)
  PDFE1 - Rzut parteru.pdf (5,31MB)
   
 2. Wieża ciśnień
  PDFE6 - Schemat ideowy instalacji SSP.pdf (286,73KB)
  PDFE5 - Schemat ideowy zasilania - tablica RG.pdf (508,67KB)
  PDFE4 - Rzut parteru.pdf (307,40KB)

 

 1. Budynek dworca PKP
  PDFS7 - Rozwinięcie instalacji c. o..pdf (347,23KB)
  PDFS8 - Schemat technologiczny ogrzewania.pdf (197,25KB)
  PDFS6 - Rozwinięcie instalacji kanalizacji sanitarnej.pdf (160,46KB)
  PDFS5 - Rozwnięcie instalacji kanalizacji sanitarnej.pdf (180,16KB)
  PDFS3 - Wentylacja - Rzut parteru.pdf (523,71KB)
  PDFS4 - Rozwinięcie instalacji wodociągowej.pdf (162,05KB)
  PDFS2 - Instalacja c. o. - Rzut parteru.pdf (4,89MB)
  PDFS1 - Instalacja wod. - kan. - Rzut parteru.pdf (4,42MB)
   
 2. Przyłącza
  PDFS1 - Projekt budowlany przyłącza wody.pdf (1,33MB)
  PDFS2 - Profil podłużny przyłącza wody.pdf (203,59KB)
  PDFOpis techniczny - przyłącze wody.pdf (128,74KB)

 

 

Przedmiary

Specyfikacje techniczne