Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

II sesja Rady Gminy Murów

Projekty uchwał - sesja 6 grudnia 2018 r.


PDF1. Projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej.pdf (233,29KB)
PDF2. Projekt uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.pdf (248,20KB)
PDF3. Projekt uchway w sprawie powołania komisji Skarg, Wniosków i Petycji.pdf (223,25KB)
PDF4. Projekt uchwały w sprawie wyboru przewodniczącego komisji Skarg, Wniosków i Petycji.pdf (214,40KB)
PDF5. Projekt uchwały w sprawie powołania oraz ustalenia przedmiotu działania i składu osobowego Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki SPołecznej.pdf (243,10KB)
PDF6. Projekt uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej.pdf (194,53KB)
PDF7. Projekt uchwały w sprawie powołania oraz ustalenia przedmiotui działania i składu osobowego Komisji Mienia, Zaopatrzenia, Usług, Rolnictwa Leśnictwa i Ochrony Środowiska.pdf (272,51KB)
PDF8. Projekt uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Mienia, Zaopatrzenia, Usług, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska.pdf (199,56KB)
PDF9. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Murów.pdf (400,87KB)
PDF10. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Murów na rok 2018.pdf (3,95MB)
PDF11. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Murów.pdf (364,41KB)
PDF11.1. Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Murów.pdf (1,71MB)
PDF12. Projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty.pdf (1,03MB)