Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ochrona danych

PDFKlauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych.pdf

Informacje na temat stosowania RODO w związku z realizacją zadań z zakresu spraw obywatelskich, w tym na temat korzystania z Systemu Rejestrów Państwowych (SRP)
PDFKlauzula informacyjna dot przetwaraznia danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 6 08 2010r. o dowodach osobistych).pdf
PDFKlauzula informacyjna dot przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą Prawo o aktach stanu cywilnego i zmiana imion i nazwisk.pdf
PDFKlauzula informacyjna dot przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 24 09 2010r. o ewidencji ludności.pdf
 

Wersja XML