Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wybór najkorzystniejszej oferty w zamówieniu publicznym pn. Wyposażenie zabytkowego budynku znajdującego się w kompleksie zabytkowej Huty Żelaza w Zagwiździu

PDFUnieważnienie postępowania w części nr 1.pdf (326,76KB)

PDFWybór najkorzystniejszej oferty w części nr 1 i nr 2.pdf (653,08KB)
 

 


PDFZestawienie ofert.pdf (736,04KB)

 

DOCXZałącznik nr 1 do SIWZ - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - w części nr 1 - poprawiony+modyfikacja.docx (4,23MB)

 

PDFZałącznik nr 1 do SIWZ - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - w części nr 1 - poprawiony+modyfikacja.pdf (709,41KB)
PDFPytania i odpowiedzi z wizji lokalnej do cz. nr 2 z dnia 12.02.2018 r.pdf (96,14KB)
 

 

PDFOdpowiedzi na pytania do SIWZ dotyczące cz. nr 1 z dnia 8 lutego 2018 roku.pdf (289,49KB)
PDFWizja lokalna w cz. 2 oraz zmiana terminu skladania ofert na dzień 21 lutego 2018 roku.pdf (308,36KB)
PDFZmiana terminu składania ofert na 21 lutego 2018 roku.pdf (159,43KB)
 

 

PDFZmiana ogłoszenia o zamówieniu.pdf (158,82KB)
PDFModyfikacja SIWZ - zmiana terminu składania ofert na 12.02.2018 r.._docx.pdf (306,89KB)

 

PDFOgłoszenie o zamówieniu.pdf (262,45KB)
PDFSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.pdf (364,09KB)
DOCXZałącznik nr 1 do SIWZ - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - w części nr 1.docx (6,10MB)
DOCXZałącznik nr 1 do SIWZ - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - w części nr 2.docx (5,37MB)
DOCXZałącznik nr 2 do SIWZ - formularz ofertowy.docx (3,71MB)
DOCXZalacznik nr 3 do SIWZ - oświadczenie.docx (3,70MB)
DOCXZałącznik nr 4 do SIWZ - grupa kapitałowa.docx (3,70MB)
PDFZałącznik nr 5 do SIWZ - wzór umowy do części nr 1 i nr 2.pdf (334,69KB)
PDFZałącznik nr 6 do SIWZ - przedmiar robót - dot. części nr 2.pdf (457,17KB)