Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Działalność lobbingowa

PDFInformacja o działaniach podejmowanych wobec Wójta Gminy Murów w 2019 roku.pdf

PDFInformacja o działaniach podejmowanych wobec Wojta Gminy Murow w 2018 roku.pdf

PDFInformacja o działaniach podejmowanych wobec Wójta Gminy Murów w 2017 roku.pdf

PDFInformacja o działaniach podejmowanych wobec Wójta Gminy Murów do końca 2016 roku.pdf

PDFInformacja o działaniach podejmowanych wobec Wójta Gminy Murów.pdf

PDFZarządzenie Nr Or.0050.37.2016 Wójta Gminy Murów z dnia 7 lipca 2016 r. w sprawie sposobu postępowania w Urzędzie Gminy Murów przy załatwianiu spraw z działalności lobbingowej.pdf

Wersja XML