Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie wyniku przetargu na zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia dróg i miejsc publicznych Gminy Murów

PDFOgłoszenie o udzieleniu zamówienia - ulice.pdf

 

PDFZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf

PDFOgłoszenie przetargu na zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia dróg i miejsc publicznych Gminy Murów.pdf

PDFSpecyfikacja Istotnych Warunkow Zamówienia.pdf
DOCZalacznik nr 1 do SIWZ- oferta wykonania.doc
DOCZalacznik nr 2 do SIWZ - oswiadczenie zgodne z art. 22 usta.doc
DOCZalacznik nr 3 do SIWZ - oswiadczenie zgodne z art. 24 usta.doc
DOCZalacznik nr 4 do SIWZ - wykaz dostaw.doc
DOCZalacznik nr 5 do SIWZ - oświadczenie innego podmiotu.doc
DOCZalacznik nr 6 do SIWZ - oswiadczenie o posiadaniu umowy.doc
RTFZałącznik nr 7 do SIWZ - lista podmiotów.rtf
PDFZałącznik nr 8 do SIWZ - wykaz punktów.pdf
PDFZałącznik nr 9 do SIWZ - wzór umowy.pdf
 

PDFZałącznik nr 1 do umowy - wykaz punktów poboru.pdf
RTFZałącznik nr 2 do umowy - pełnomocnictwo.rtf
 

Wersja XML