Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie wyniku przetargu na zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Murów i jej jednostek organizacyjnych

PDFOgłoszenie o udzieleniu zamówienia - obiekty.pdf
 

 

PDFZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty..pdf

PDFTreść zapytań i odpowiedzi do SIWZ.pdf

PDFOgłoszenie na zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów.pdf

PDFSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.pdf
DOCZalacznik nr 1 do SIWZ - oferta.doc
DOCZalacznik nr 2 do SIWZ - oswiadczenie zgodne z art. 22 usta.doc
DOCZalacznik nr 3 do SIWZ - oswiadczenie zgodne z art. 24 usta.doc
DOCZalacznik nr 4 do SIWZ - wykaz dostaw.doc
DOCZalacznik nr 5 do SIWZ - oświadczenie innego podmiotu.doc
DOCZalacznik nr 6 do SIWZ - oswiadczenie o posiadaniu umowy.doc
RTFZałącznik nr 7 do SIWZ - lista podmiotów.rtf
PDFZałącznik nr 8 do SIWZ - informacja o płatnikach.pdf
PDFZałącznik nr 8a do SIWZ - wykaz punktów poboru energii.pdf
PDFZałącznik nr 9 do SIWZ - wzór umowy.pdf
PDFZałącznik nr 1 do umowy - wykaz punktów poboru energii.pdf
PDFZalacznik nr 2 do umowy - wykaz punktów poboru energii wg płatników.pdf
DOCZałącznik nr 3 do umowy - pełnomocnictwo na obiekty.doc

Wersja XML