Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ponowne ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Murów

PDFOgłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf

 

PDFPonowne zawiadomienie o wyborze oferty.pdf

PDFZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty..pdf

 

PDFOgłoszenie przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.pdf

PDFSpecyfikacja istotnych warunków zamówienia.pdf

PDFZałącznik nr 1 do SIWZ - opis przedmiotu zamówienia.pdf
RTFZałącznik nr 2 do SIWZ - formularz ofertowy.rtf
RTFZałącznik nr 3 do SIWZ - oświadczenie z art. 22.rtf
RTFZałącznik nr 4 do SIWZ -oświadczenie z art. 24.rtf
RTFZałącznik nr 5 do SIWZ - oświadczenie otyczące grupy kapitałowej.rtf
RTFZałącznik nr 6 do SIWZ - wykaz usług.rtf
RTFZałącznik nr 7 do SIWZ - wykaz sprzętu.rtf
RTFZałącznik nr 8 do SIWZ - zobowiązanie innych podmiotów.rtf
PDFZałącznik nr 9 do SIWZ - wzór umowy.pdf
PDFZałącznik nr 10 do SIWZ - wykaz punktów odbioru odpadów komunalnych wersja PDF.pdf
ODSZałącznik nr 10 do SIWZ - wykaz punktów odbioru odpadów komunalnych wersja w arkuszu kalkulacyjnym.ods

Wersja XML