Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Referendum ogólnopolskie 2015

PDFInformacja o składach Obwodowych Komisji Wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego.pdf

PDFZarządzenie Nr Or 0050.61.2015 Wójta Gminy Murów z dnia 14 sierpnia 2015r. w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum.pdf
PDFZałącznik do Zarządzenia Nr Or 0050.61.2015 Wójta Gminy Murów w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum.pdf

PDFObwieszczenie Wojta Gminy Murów z dnia 8 lipca 2015 r. w sprawie informacji o numerach i granicach stałych obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji do spraw referendum.pdf

PDFZarządzenie Nr Or 0050.45.2015 Wójta Gminy Murów z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie wyznaczenia na terenie Gminy Murów miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń refer.pdf

PDFUchwała Nr XX-130-2012 Rady Gminy Murów z dnia 27 września 2012 r. w sprawie podziału Gminy Murów na stałe obwody głosowania(1).pdf

 

Wersja XML