Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Unieważniony przetarg na dowóz uczniów wraz z opiekunami do szkół i przedszkoli na terenie Gminy Murów

PDFZawiadomienie o wykluczeniu i unieważnieniu postępowania dla zadania częściowego nr I.pdf

PDFZawiadomienie o wykluczeniu i unieważnieniu postępowania dla zadania częściowego nr II.pdf

 

PDFOgłoszenie.pdf

PDFSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.pdf

PDFZałącznik nr 1 do SIWZ - zestawienie ilości uczniów do szkół i przedszkoli.pdf
PDFZałącznik nr 2 do SIWZ - wykaz przystanków.pdf
PDFZałącznik nr 3 do SIWZ - formularz oferty cz. I.pdf
PDFZałącznik nr 3A do SIWZ - formularz oferty cz. II.pdf
DOCZałącznik nr 4 do SIWZ - oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków.doc
DOCZałącznik nr 5 do SIWZ - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.doc
DOCZałącznik nr 6 do SIWZ - oświadczenie w sprawie grupy kapitałowej.doc
DOCZałącznik nr 7 do SIWZ - wykaz wykonanych usług.doc
DOCZałącznik nr 8 do SIWZ - wykaz osób.doc
DOCZałącznik nr 9 do SIWZ - wykaz autobusów.doc
DOCZałącznik nr 10 do SIWZ - oświadczenie o uprawnieniach.doc
DOCZałącznik nr 11 do SIWZ - zobowiązanie innych podmiotów.doc
PDFZałącznik nr 12 do SIWZ - wzór umowy.pdf
PDFZałącznik nr 12A do SIWZ - wzór umowy.pdf

Wersja XML