Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Obwieszczenia, Komunikaty, Informacje

 

PDFInformacja o udostępnieniu do wglądu spisu osób uprawnionych do udziału w wyborach do Parlamentu Europejskiego.pdf

 


PDFWniosek udostępnianie spisu wyborców.pdf
 

 

PDFSkłady OKW po dokonaniu wyboru przewodniczących komisji i ich zastępców.pdf
 

 

PDFInformacja o składzie OKW.pdf

 

 

PDFObwieszczenie OKW o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego.pdf

 

 

PDFObwieszczenie Wójta Gminy Murów w sprawie informacji o numerach i granicach stałych obwodów głosowania oraz wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborcczych.pdf

 

 

PDFZarzadzenie w sprawie siedziby OKW do celów głosowania korespondencyjnego.pdf

 

 

PDFZarządzenie w sprawie wyznaczenia na terenie Gminy Murów miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie umieszczanie urzędowych obwieszczeń.pdf

 

 

PDFUchwała Nr XX-130-2012 Rady Gminy Murów z dnia 27 września 2012 r. w sprawie podziału Gminy Murów na stałe obwody głosowania.pdf

 

Podmiot udostępniający: Sylwia Dydzik
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Sylwia Dydzik
Data wytworzenia: 2014-05-07
Wersja XML