Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Sołectwo Dębiniec

SOŁECTWO DĘBINIEC


Sołectwo Dębiniec obejmuje miejscowość Dębiniec.
Liczba mieszkańców - 363

SOŁYTS - Teresa Lisek

Organizację, przedmiot działania i kompetencje organów sołectwa określa DOCStatut Sołectwa Dębiniec ustalony uchwałą Rady Gminy w Murowie Nr IXC-44-91 z dnia 21 marca 1991 r. w sprawie ustalenia statutów dla sołectw gminy Murów.

 
Wersja XML