Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Strategia Rozwoju Gminy

Strategia Rozwoju Gminy Murów została przyjęta uchwałą Nr IX/55/99 Rady Gminy w Murowie z dnia 30 września 1999 r.
Nad Strategią Rozwoju Gminy Murów pracowała Rada Liderów Lokalnych, składająca się z przedstawicieli różnych środowisk gminy.
Gminna strategia rozwoju jest zbiorem informacji mobilizujących społeczeństwo wobec kluczowych przedsięwzięć, zmierzających do poprawy życia w gminie.
DOCStrategia Rozwoju Gminy Murów
Wersja XML