Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Opłaty lokalne w 2015 roku

Opłata targowa.

Opłatę targową pobiera się od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych, niemających osobowości prawnej dokonujących sprzedaży na targowiskach.

Targowiskiem w rozumieniu ustawy są wszelkie miejsca, w których prowadzony jest handel.
Stawkę opłaty targowej ustalono na sesji Rady Gminy w Murowie PDFUchwałą Nr XXXIX-251-2014 Rady Gminy Murów z dnia 2 października 2014 r. w sprawie opłaty targowej obowiązującej na terenie gminy Murów.pdf (103,01KB).
Opłata targowa płatna jest u inkasentów, których wykaz zawarty jest w w/w uchwale.

Taryfa na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków.
Rada Gminy w Murowie uchwałą PDFUchwała Nr XLI-259-2014 Rady Gminy Murów z 13 listopada 2014 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków.pdf (143,52KB) zatwierdziła taryfy na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na obszarze gminy Murów na rok 2015.

1. Woda:

a) cena sprzedaży 1 m3 na cele socjalno - bytowe wynosi 2,59 zł
b) cena sprzedaży 1 m3 na cele produkcyjne wynosi 2,63 zł 
c) cena sprzedaży 1 m3 na cele inne niż powyższe wynosi 2,66 zł 
d) opłata stała (abonamentowa) miesięczna 4,97 zł 
e) opłata abonamentowa przy rozliczaniu ryczałtowym 3,32 zł

2. Ścieki:
a) cena odbioru 1 m3 wynosi 8,74 zł 
b) opłata stała (abonamentowa) miesięczna 4,97 zł 
Do powyzszych taryf doliczony zostanie podatek VAT w obowiązującej wysokości.


Minimalne stawki czynszu  za najem lokali w 2015 r.:
- za lokale użytkowe służące celom kulturalno- oświatowym
2,39zł netto za 1 m2  + 23 % podatek VAT
;

- za lokale użytkowe na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie handlu, usług,
produkcji i biur
3,09zł netto za 1m2  + 23% podatek VAT;

- za lokale użytkowe na świadczenie usług zdrowotnych dla ludności
3,09zł netto za 1m2  + 23% podatek VAT;

- za pozostałe lokale użytkowe
1,97zł netto za 1m 2  + 23% podatek VAT;

- za lokale użytkowe (pomieszczenia gospodarcze)
0,70zł netto za 1m2  + 23% podatek VAT.