Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie

Na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2007 r. Nr 68, poz. 449 z późn. zm.) udostępnia się do wglądu i pobrania w forie dokumentu eletronicznego Dzienniki Ustaw i Monitory Plskie ze stron internetowych Rządowego Centrum Legislacji.

Dzienniki Ustaw - dziennikustaw.gov.pl

Monitory Polskie - monitorpolski.gov.pl

Dzienniki Urzędowe Województwa Opolskiego - duwo.opole.uw.gov.pl/BookTabs.aspx 

Wersja XML