Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie wyników II przetargu nieograniczonego na sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzenego wsi Murów, Stare Budkowice i Zagwiździe

PDFInformacja o wyborze oferty - plan przestrzenny.pdf (143,96KB)

 

 

PDFTreść zapytań do SIWZ.pdf (51,72KB)

PDFOgłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf (25,64KB)

PDFZmiana do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.pdf (36,43KB)

PDFTreść zapytań i odpowiedzi do SIWZ.pdf (41,51KB)

PDFOgłoszenie.pdf (60,85KB)
PDFSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.pdf (170,83KB)
PDFZałącznik Nr 1 - Formularz oferty.pdf (33,07KB)
PDFZałącznik Nr 2 - Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust..pdf (39,78KB)
PDFZałącznik Nr 3 - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu na podstawie przepisów art. 44 w powiązaniu z art. 22.pdf (29,92KB)
PDFZałącznik Nr 4 - wykaz wykonanych usług.pdf (31,49KB)
PDFZałącznik Nr 5 - Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia.pdf (32,32KB)
PDFZałącznik Nr 6 - Wzór oświadczenia potwierdzający posiadane uprawnienia.pdf (30,06KB)
PDFZałącznik Nr 7 - WZÓR UMOWY NA OPRACOWANIE PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU.pdf (76,31KB)
PDFUchwała Nr XV-94-2012 Rady Gminy Murów z dnia 23 lutego 2012 r..pdf (131,21KB)
PDFUchwała Nr XV-95-2012 Rady Gminy Murów z dnia 23 lutego 2012 r..pdf (148,22KB)
PDFUchwała Nr XV-96-2012 Rady Gminy Murów z dnia 23 lutego 2012 r..pdf (159,28KB)

Pliki do pobrania:

DOCZałącznik Nr 1 - Formularz oferty.doc (49,00KB)
DOCZałącznik Nr 2 - Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust.doc (46,00KB)
DOCZałącznik Nr 3 - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu na podstawie przepisów art. 44 w powiązaniu z art. 22.doc (35,50KB)
DOCZałącznik Nr 4 - wykaz wykonanych usług.doc (45,00KB)
DOCZałącznik Nr 5 - Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia.doc (39,00KB)
DOCZałącznik Nr 6 - Wzór oświadczenia potwierdzający posiadane uprawnienia.doc (38,50KB)


 

Podmiot udostępniający: Jadwiga Woszczak
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiadad: Jadwiga Woszczak
Data wytworzenia: 2012-07-30