Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Statystyki podstron

Rok 2021
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
24767238562392027315518320000000
Rok 2020
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
273932638027893259482853225752280972246725168252942060218956
Rok 2019
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
377632622527036228562984532595249542742027083252552168127459
Rok 2018
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
324394014232783315442656524435224172742926438398573597541318
Rok 2017
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
369862026027582254062086723123308312288923138296483175427154
Rok 2016
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
158301861217934374582776518207230342172319533371792483827808
Rok 2015
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
00564174931491812311127361331325122151611120615699
 1. Strona główna BIP
  Wyświetleń: 92710
 2. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 75934
 3. Zapytania ofertowe
  Wyświetleń: 73376
 4. Ogłoszenia o przetargach na zbycie nieruchomości
  Wyświetleń: 29072
 5. Wykaz spraw USC
  Wyświetleń: 21728
 6. Konkursy
  Wyświetleń: 20355
 7. Przetargi w 2018 roku
  Wyświetleń: 18021
 8. Przetargi w 2015 roku
  Wyświetleń: 17090
 9. Przetargi w 2019 roku
  Wyświetleń: 15866
 10. Ogłoszenia
  Wyświetleń: 15791
 11. Przetargi
  Wyświetleń: 15330
 12. Przetargi w 2017 roku
  Wyświetleń: 15134
 13. Sołectwa
  Wyświetleń: 14807
 14. Oświadczenia majątkowe
  Wyświetleń: 14698
 15. Zapytania ofertowe
  Wyświetleń: 14239
 16. Przetargi 2012
  Wyświetleń: 13923
 17. Konkursy
  Wyświetleń: 13903
 18. Nabory i konkursy na nowe stanowiska
  Wyświetleń: 13764
 19. Zamówienia publiczne
  Wyświetleń: 13579
 20. Przetargi Parafii w Zagwiździu
  Wyświetleń: 12047
 21. Oświadczenia majątkowe
  Wyświetleń: 11899
 22. Informacje
  Wyświetleń: 11584
 23. Przetargi 2013
  Wyświetleń: 11189
 24. Wykaz spraw USC
  Wyświetleń: 11126
 25. Informacje i ogłoszenia
  Wyświetleń: 11060
 26. Zarządzenia Wójta
  Wyświetleń: 10902
 27. Ogłoszenie o udzielniu zamówienia w przetergu pn. rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Starych Budkowiach - drugi przetarg
  Wyświetleń: 10672
 28. Wójt Gminy
  Wyświetleń: 9435
 29. Urząd Gminy
  Wyświetleń: 9259
 30. Rada Gminy
  Wyświetleń: 8872
 31. Rejestr wyborców
  Wyświetleń: 8780
 32. Przetargi w 2016 roku
  Wyświetleń: 8139
 33. Gospodarka odpadami
  Wyświetleń: 8120
 34. Informacje o gminie
  Wyświetleń: 8115
 35. Stanowiska i referaty
  Wyświetleń: 8031
 36. Przetargi w 2020 roku
  Wyświetleń: 7790
 37. Uchwały podjęte w 2017 roku
  Wyświetleń: 7416
 38. Wybory ławników sądowych
  Wyświetleń: 7401
 39. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
  Wyświetleń: 7386
 40. Dane teleadresowe Urzędu Gminy
  Wyświetleń: 7317
 41. Uchwały podjęte w 2016 roku
  Wyświetleń: 7180
 42. Finanse i mienie
  Wyświetleń: 7126
 43. Projekt ścieżki dydaktycznej
  Wyświetleń: 7115
 44. Zawiadomienia
  Wyświetleń: 7024
 45. Protokoły z sesji Rady Gminy
  Wyświetleń: 6990
 46. Skład Rady Gminy kadencji 2018 - 2023
  Wyświetleń: 6985
 47. Podatek od nieruchomości w 2021 roku
  Wyświetleń: 6925
 48. Projekty uchwał
  Wyświetleń: 6917
 49. Programy, plany
  Wyświetleń: 6751
 50. Informacja publiczna
  Wyświetleń: 6732
 51. Współpraca z organizacjami pozarządowymi
  Wyświetleń: 6618
 52. Gminna Biblioteka Publiczna w Murowie
  Wyświetleń: 6602
 53. Wybory
  Wyświetleń: 6525
 54. Gospodarka odpadami komunalnymi
  Wyświetleń: 6504
 55. Przyjmowanie i realizacja spraw
  Wyświetleń: 6473
 56. Przetargi zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami
  Wyświetleń: 6454
 57. Wójt Gminy
  Wyświetleń: 6284
 58. Podatek od środków transportowych w 2021 roku
  Wyświetleń: 6248
 59. Informacje, ogłoszenia, komunikaty
  Wyświetleń: 6189
 60. Przedszkole Publiczne w Murowie
  Wyświetleń: 5938
 61. Nabór na wolne stanowiska pracy w UG
  Wyświetleń: 5861
 62. Regulamin organizacyjny
  Wyświetleń: 5816
 63. Ochrona środowiska i rolnictwo
  Wyświetleń: 5739
 64. Status Prawny Gminy
  Wyświetleń: 5713
 65. Zagospodarowanie przestrzenne
  Wyświetleń: 5576
 66. Podatek rolny w 2021 roku
  Wyświetleń: 5559
 67. Jednostki organizacyjne
  Wyświetleń: 5551
 68. Kontrole
  Wyświetleń: 5509
 69. Plany miejscowe
  Wyświetleń: 5473
 70. Zarządzenia Wójta Gminy podjęte w 2017 r.
  Wyświetleń: 5458
 71. Stanowiska pracy w Urzędzie Gminy
  Wyświetleń: 5432
 72. Uchwały podjęte w 2015 roku
  Wyświetleń: 5423
 73. Wybory samorządowe 2018
  Wyświetleń: 5404
 74. Wybory Prezydenckie 2015
  Wyświetleń: 5392
 75. Sprawy obywatelskie
  Wyświetleń: 5385
 76. Zarządzenia Wójta
  Wyświetleń: 5309
 77. Przedszkole Publiczne w Starych Budkowicach
  Wyświetleń: 5225
 78. Budżet gminy
  Wyświetleń: 5094
 79. Zarządzenia Wójta Gminy podjęte w 2015 r.
  Wyświetleń: 5070
 80. BUDŻET GMINY
  Wyświetleń: 5064
 81. Urząd Stanu Cywilnego
  Wyświetleń: 5062
 82. Dofinansowanie pracowników młodocianych
  Wyświetleń: 5009
 83. Przedszkole Publiczne w Murowie - oddział zamiejscowy w Zagwiździu
  Wyświetleń: 5001
 84. Wybory parlamentarne 2015
  Wyświetleń: 4993
 85. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 4838
 86. Podatek leśny w 2021 roku
  Wyświetleń: 4747
 87. Publiczna Szkoła Podstawowa w Murowie
  Wyświetleń: 4708
 88. Wnioski
  Wyświetleń: 4708
 89. Zadania USC
  Wyświetleń: 4698
 90. Referendum ogólnopolskie 2015
  Wyświetleń: 4695
 91. Informacje
  Wyświetleń: 4689
 92. Dane podstawowe
  Wyświetleń: 4687
 93. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 4686
 94. Rada Gminy
  Wyświetleń: 4679
 95. Zawiadomienie o Sesji Rady Gminy Murów
  Wyświetleń: 4647
 96. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 4622
 97. Publiczna Szkoła Podstawowa w Zagwiździu
  Wyświetleń: 4613
 98. Zadania Urzędu Stanu Cywilnego
  Wyświetleń: 4596
 99. Przedszkole Publiczne w Murowie
  Wyświetleń: 4594
 100. Wybór najkorzystniejszej oferty w przetargu nieogranicoznego pn. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Murów
  Wyświetleń: 4564
 101. Uchwały Rady Gminy
  Wyświetleń: 4537
 102. Dane teleadresowe
  Wyświetleń: 4520
 103. Projekty uchwał
  Wyświetleń: 4496
 104. Uchwały podjęte w 2018 roku
  Wyświetleń: 4492
 105. Statut Gminy Murów
  Wyświetleń: 4479
 106. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
  Wyświetleń: 4451
 107. Przedszkole Publiczne w Starych Budkowicach
  Wyświetleń: 4443
 108. Struktura własnościowa, majątek gminy
  Wyświetleń: 4427
 109. Przedmiot działalności i kompetencje
  Wyświetleń: 4397
 110. Kontrole
  Wyświetleń: 4391
 111. Regulamin Organizacyjny
  Wyświetleń: 4378
 112. Przetargi 2014
  Wyświetleń: 4364
 113. Informacje
  Wyświetleń: 4317
 114. Informacja publiczna
  Wyświetleń: 4301
 115. Ogłoszenie o udzieleniu w zamówieniu pt. Zakup nowego, średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zagwiździu
  Wyświetleń: 4300
 116. Udostępnianie danych osobowych
  Wyświetleń: 4296
 117. Działalność lobbingowa
  Wyświetleń: 4252
 118. Przedszkole Publiczne w Zagwiździu
  Wyświetleń: 4223
 119. Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
  Wyświetleń: 4218
 120. Nabór na wolne stanowiska pracy w gminnych jednostkach organizacyjnych
  Wyświetleń: 4216
 121. Uchwały Rady Gminy - Kadencja 2014 - 2018
  Wyświetleń: 4204
 122. Publiczna Szkoła Podstawowa w Starych Budkowicach
  Wyświetleń: 4193
 123. Sołectwa - jednostki pomocnicze gminy
  Wyświetleń: 4192
 124. Strategia Rozwoju Gminy
  Wyświetleń: 4167
 125. Rejestry, ewidencje i archiwa.
  Wyświetleń: 4149
 126. Dług Publiczny
  Wyświetleń: 4139
 127. Wybory Samorządowe 2014
  Wyświetleń: 4129
 128. Publiczna Szkoła Podstawowa w Murowie
  Wyświetleń: 4098
 129. Studium zagospodarowania przestrzenngo
  Wyświetleń: 4094
 130. Obwieszczenia, Komunikaty, Informacje
  Wyświetleń: 4081
 131. Prawo do informacji publicznej
  Wyświetleń: 4050
 132. Podatki i opłaty
  Wyświetleń: 4034
 133. Publiczna Szkoła Podstawowa w Starych Budkowicach
  Wyświetleń: 4001
 134. Załatwianie spraw
  Wyświetleń: 3959
 135. Uchwały podjęte w 2014 roku
  Wyświetleń: 3865
 136. Zarządzenia Wójta Gminy podjęte w 2018 r.
  Wyświetleń: 3839
 137. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 3807
 138. Uchwały Rady Gminy - Kadencja 2010 - 2014
  Wyświetleń: 3805
 139. Ponowne ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Murów
  Wyświetleń: 3796
 140. Uchwały Rady Gminy - Kadencja 2006 - 2010
  Wyświetleń: 3792
 141. Pobierz programy
  Wyświetleń: 3791
 142. Publiczne Gimnazjum w Zagwiździu
  Wyświetleń: 3791
 143. nowa podstrona (wpisz swoją nazwę nagłówka)
  Wyświetleń: 3784
 144. Program współpracy gminy Murów z organizacjami pozarządowymi
  Wyświetleń: 3778
 145. Zarządzenia, obwieszczenia
  Wyświetleń: 3772
 146. Informacje, obwieszczenia
  Wyświetleń: 3768
 147. Stanowienie aktów prawa miejscowego
  Wyświetleń: 3726
 148. Druki do pobrania
  Wyświetleń: 3714
 149. Mienie komunalne Gminy Murów na dzień 31 grudnia 2010 r.
  Wyświetleń: 3713
 150. Obwieszczenia, Komunikaty, Informacje
  Wyświetleń: 3678
 151. Sposoby przyjmowania i zalatwiania spraw
  Wyświetleń: 3648
 152. Ogłoszenia o naborze
  Wyświetleń: 3645
 153. Informacje Państwowej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 3628
 154. Ogłoszenie o uniważnieniu zamówienia publicznego na budowę sali gimnastycznej z zapleczem socjalnym i łącznikiem do Publicznego Gimnazjum w Zagwiździu przy ul. Lipowej
  Wyświetleń: 3577
 155. nowa podstrona (wpisz swoją nazwę nagłówka)
  Wyświetleń: 3563
 156. Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
  Wyświetleń: 3512
 157. Zarządzenia Wójta Gminy podjęte w 2016 r.
  Wyświetleń: 3499
 158. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 3485
 159. Archiwum nagrań z sesji Rady Gminy Murów
  Wyświetleń: 3412
 160. Dowody osobiste - wydanie
  Wyświetleń: 3386
 161. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Murów
  Wyświetleń: 3365
 162. Udostępnianie danych
  Wyświetleń: 3345
 163. Informacje Państwowej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 3281
 164. nowa podstrona (wpisz swoją nazwę nagłówka)
  Wyświetleń: 3239
 165. Sołectwo Murów
  Wyświetleń: 3237
 166. Sołectwo Grabczok
  Wyświetleń: 3230
 167. Oświadczenia majątkowe radnych i wójta kadencji 2014 - 2018 r. - koniec kadencji
  Wyświetleń: 3194
 168. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonego pn.: „Konserwacja ołtarza głównego w kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Zagwiździu
  Wyświetleń: 3142
 169. Sołectwo Kały
  Wyświetleń: 3098
 170. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 3056
 171. Obsługa interesanta
  Wyświetleń: 3024
 172. Podatki i opłaty
  Wyświetleń: 2971
 173. Sołectwo Dębiniec
  Wyświetleń: 2961
 174. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Murów
  Wyświetleń: 2952
 175. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 2946
 176. Uchwały Rady Gminy Kadencji 2018 - 2023.
  Wyświetleń: 2891
 177. Sołectwo Grabice
  Wyświetleń: 2846
 178. Sołectwo Bukowo
  Wyświetleń: 2811
 179. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Stare Budkowice
  Wyświetleń: 2799
 180. Podatek od nieruchomości w 2015 roku
  Wyświetleń: 2795
 181. Podatki i opłaty
  Wyświetleń: 2779
 182. Sołectwo Młodnik
  Wyświetleń: 2770
 183. Obrady Rady Gminy Murów
  Wyświetleń: 2769
 184. Opłaty lokalne w 2015 roku
  Wyświetleń: 2747
 185. Podatek od środków transportowych w 2015 roku
  Wyświetleń: 2729
 186. Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Murów
  Wyświetleń: 2723
 187. Wyniki naborów
  Wyświetleń: 2721
 188. Podatek leśny w 2015 roku
  Wyświetleń: 2718
 189. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Murów
  Wyświetleń: 2706
 190. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na dowóz uczniów wraz z opiekunami do szkół i przedszkoli na terenie Gminy Murów - II przetarg
  Wyświetleń: 2706
 191. Podatek rolny w 2015 roku
  Wyświetleń: 2705
 192. Ogłoszenie wyniku przetargu na zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Murów i jej jednostek organizacyjnych
  Wyświetleń: 2690
 193. Nadanie nazwiska męża matki
  Wyświetleń: 2649
 194. test
  Wyświetleń: 2637
 195. Podatki i opłaty lokalne
  Wyświetleń: 2636
 196. Ogłoszenie o uniważnieniu zamówienia publicznego pod nazwą Budowa sali gimnastycznej z zapleczem socjalnym i łącznikiem do Publicznego Gimnazjum w Zagwiździu przy ul. Lipowej 68 - II przetarg
  Wyświetleń: 2621
 197. Zawarcie małżeństwa przed Kierownikiem USC
  Wyświetleń: 2613
 198. Wybór najkorzystniejszej oferty w zamówieniu publicznym pt: Budowa sali gimnastycznej z zapleczem socjalnym i łącznikiem do Publicznego Gimnazjum w Zagwiździu przy ul. Lipowej 68
  Wyświetleń: 2601
 199. Wydawanie dowodów osobistych
  Wyświetleń: 2599
 200. Uchwały Rady Gminy kadencji 2014 - 2018. Uchwały podjęte w 2015 roku
  Wyświetleń: 2590
 201. Uchwały Rady Gminy kadencji 2014 - 2018.
  Wyświetleń: 2587
 202. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania przetargowego na dowóz uczniów i dzieci niepełnosprawny do szkół specjalnych i placówek opiekuńczo - wychowawczych po za teren Gminy Murów
  Wyświetleń: 2581
 203. Uznanie ojcostwa dziecka
  Wyświetleń: 2579
 204. Ewidencja ludności
  Wyświetleń: 2570
 205. Dane dot.Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
  Wyświetleń: 2544
 206. Zapytanie ofertowe - dowóz dzieci niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 2544
 207. Sołectwo Stare Budkowice
  Wyświetleń: 2515
 208. Uchwały Rady Gminy kadencji 2014 - 2018. Uchwały podjęte w 2014 roku
  Wyświetleń: 2508
 209. Unieważnienie postępowania przetargowego dot. zamówienia publicznego pod nazwą Budowa sali gimnastycznej z zapleczem socjalnym i łącznikiem do Publicznego Gimnazjum w Zagwiździu przy ul. Lipowej 68 - przetarg ponowny
  Wyświetleń: 2490
 210. Unieważniony przetarg na dowóz uczniów wraz z opiekunami do szkół i przedszkoli na terenie Gminy Murów
  Wyświetleń: 2489
 211. Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania przetargowego dot. zamówienia publicznego pod nazwą Budowa sali gimnastycznej z zapleczem socjalnym i łącznikiem do Publicznego Gimnazjum w Zagwiździu przy ul. Lipowej 68 - III przetarg - UWAGA, ZMIANA PROJEKTU
  Wyświetleń: 2455
 212. Sołectwo Nowe Budkowice
  Wyświetleń: 2434
 213. Uchwały Rady Gminy kadencji 2002-2006. Uchwały podjęte w 2003 roku.
  Wyświetleń: 2401
 214. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Zagwiździe
  Wyświetleń: 2399
 215. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 2390
 216. Nadanie nazwiska męża matki
  Wyświetleń: 2365
 217. Obsługa interesanta
  Wyświetleń: 2356
 218. Nadanie numeru PESEL
  Wyświetleń: 2340
 219. Sołectwo Zagwiździe
  Wyświetleń: 2339
 220. Programy, plany, sprawozdania.
  Wyświetleń: 2315
 221. Uchwały Rady Gminy kadencji 2002-2006. Uchwały podjęte w 2002 roku.
  Wyświetleń: 2312
 222. Wpisanie do polskich ksiąg stanu cywilnego treści aktu sporządzonego za granicą
  Wyświetleń: 2309
 223. Ochrona Środowiska i Rolnictwo
  Wyświetleń: 2295
 224. Ogłoszenie unieważnienia postępowania przetargowego dot. zamówienia publicznego pod nazwą Budowa sali gimnastycznej z zapleczem socjalnym i łącznikiem do Publicznego Gimnazjum w Zagwiździu przy ul. Lipowej 68
  Wyświetleń: 2295
 225. Wybór oferty w przetargu na dowóz uczniów i dzieci niepełnosprawnych wraz z opiekunami do szkół specjalnych i placówek opiekuńczo – wychowawczych poza teren Gminy Murów
  Wyświetleń: 2290
 226. Świadczenia z pomocy społecznej
  Wyświetleń: 2285
 227. Oświadczenia majątkowe za 2014 rok - koniec kadencji
  Wyświetleń: 2283
 228. Uchwały podjęte w 2019 roku
  Wyświetleń: 2282
 229. Uznanie ojcostwa dziecka
  Wyświetleń: 2277
 230. Uchwały Rady Gminy kadencji 2006 - 2010. Uchwały podjęte w 2009 roku
  Wyświetleń: 2268
 231. Sołectwo Radomierowice
  Wyświetleń: 2256
 232. Rejestracja urodzenia
  Wyświetleń: 2254
 233. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na dowóz uczniów i dzieci niepełnosprawny do szkół specjalnych i placówek opiekuńczo - wychowawczych po za teren Gminy Murów - II przetarg
  Wyświetleń: 2233
 234. Zarządzenie Wójta Gminy Murów w sprawie regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze
  Wyświetleń: 2232
 235. Zarządzenia Wójta - 2009 r.
  Wyświetleń: 2230
 236. Kontrole zewnętrzne - 2006 r.
  Wyświetleń: 2229
 237. OGŁOSZENIE o udzieleniu zamówienia na na Budowę placu sportowo-rekreacyjnego w Murowie przy ul. Polnej.
  Wyświetleń: 2226
 238. Uchwały podjęte w 2018 roku
  Wyświetleń: 2222
 239. Ogłoszenie przetargu ofertowego na sprzedaż autobusu międzymiastowego AUTOSAN H6 10.03S
  Wyświetleń: 2220
 240. Uchwały Rady Gminy kadencji 2010 - 2014. Uchwały podjęte w 2014 roku
  Wyświetleń: 2217
 241. Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
  Wyświetleń: 2206
 242. Ogłoszenie wyniku przetargu na zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia dróg i miejsc publicznych Gminy Murów
  Wyświetleń: 2200
 243. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w zamówieniu publicznym na przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowści Nowe Budkowice
  Wyświetleń: 2199
 244. Miejscowy plany zagospodarowania przestrzennego wsi Stare Budkowice
  Wyświetleń: 2186
 245. Zarządzenia Wójta - 2015 r.
  Wyświetleń: 2173
 246. Miejscowy plany zagospodarowania przestrzennego wsi Murów
  Wyświetleń: 2172
 247. Uchwały Rady Gminy kadencji 2002-2006. Uchwały podjęte w 2006 roku
  Wyświetleń: 2171
 248. Uchwały Rady Gminy kadencji 2006 - 2010. Uchwały podjęte w 2010 roku
  Wyświetleń: 2164
 249. Działalność gospodarcza
  Wyświetleń: 2156
 250. Ochrona danych
  Wyświetleń: 2149
 251. OGŁOSZENIE - wyników przetargu na Remont drogi gminnej ul. Leśnej w miejscowości Czarna Woda
  Wyświetleń: 2149
 252. Uchwały Rady Gminy kadencji 2002-2006. Uchwały podjęte w 2004 roku.
  Wyświetleń: 2146
 253. Sołectwo Okoły
  Wyświetleń: 2145
 254. Zawarcie związku małżeńskiego cywilnego i konkordatowego
  Wyświetleń: 2137
 255. Informacja o wyborze oferty w przetargu na udzielenie i obsługę kredytu bankowego długoterminowego w kwocie 1 500 000,00zł
  Wyświetleń: 2136
 256. Raport o stanie gminy
  Wyświetleń: 2135
 257. SKŁAD RADY GMINY KADENCJI 2014 - 2018
  Wyświetleń: 2135
 258. Imienne wykazy głosowania radnych
  Wyświetleń: 2131
 259. Zarządzenia Wójta - 2012 r.
  Wyświetleń: 2126
 260. Rekrutacja do szkół i przedszkoli
  Wyświetleń: 2125
 261. Uchwały Rady Gminy kadencji 2002-2006. Uchwały podjęte w 2005 roku
  Wyświetleń: 2103
 262. Protokoły z sesji Rady Gminy w Murowie - Kadencja 2010 - 2014
  Wyświetleń: 2102
 263. Zarządzenia Wójta - 2013 r.
  Wyświetleń: 2100
 264. Dług publiczny
  Wyświetleń: 2099
 265. Ewidencja Ludności
  Wyświetleń: 2098
 266. Uchwały Rady Gminy kadencji 2006 - 2010. Uchwały podjęte w 2006 i 2007 roku
  Wyświetleń: 2098
 267. Przedsiębiorstwa opróżnianiajace zbiorników bezodpływowe (szamba)
  Wyświetleń: 2091
 268. Sprawozdanie z działalności za 2003 r.
  Wyświetleń: 2081
 269. Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania przetargowego pod nazwą Budowa sali gimnastycznej z zapleczem socjalnym i łącznikiem do Publicznego Gimnazjum w Zagwiździu przy ul. Lipowej 68 - ETAP I - przygotowanie terenu pod budowę, roboty ziemne i fundamentowe
  Wyświetleń: 2077
 270. Zarządzenia Wójta - 2005 r.
  Wyświetleń: 2063
 271. Kontrole zewnętrzne - 2005 r.
  Wyświetleń: 2062
 272. Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu Gminy i kierowników jednostek za 2013 rok
  Wyświetleń: 2062
 273. Ogłoszenie przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż autobusu AUTOSAN H6 10.03S
  Wyświetleń: 2060
 274. Ogłoszenie o wyborze oferty w przetargu na zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia dróg, miejsc publicznych oraz obiektów gminnych i jej jednostek organizacyjnych
  Wyświetleń: 2044
 275. Postępowania ochrony środowiska
  Wyświetleń: 2033
 276. Mienie gminy
  Wyświetleń: 2029
 277. Zarządzenia Wójta - 2008 r.
  Wyświetleń: 2027
 278. Publiczna Szkoła Podstawowa w Starych Budkowicach
  Wyświetleń: 2015
 279. Oświadczenia majątkowe radnych za 2013 r.
  Wyświetleń: 2010
 280. Zarządzenia Wójta - 2011 r.
  Wyświetleń: 2009
 281. Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
  Wyświetleń: 2005
 282. Uchwały Rady Gminy kadencji 2010 - 2014. Uchwały podjęte w 2013 roku
  Wyświetleń: 2000
 283. Zarządzenia Wójta - 2014 r.
  Wyświetleń: 1997
 284. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na Budowę kanalizacji sanitarnej tranzytowej Zagwiździe - Stare Budkowice
  Wyświetleń: 1986
 285. Protokoły z sesji Rady Gminy w Murowie - Kadencja 2014 - 2018
  Wyświetleń: 1984
 286. Kontrole zewnętrzne - 2007 r.
  Wyświetleń: 1981
 287. Protokoły z sesji Rady Gminy w Murowie - Kadencja 2006 - 2010
  Wyświetleń: 1975
 288. Rejestracja aktu zgonu
  Wyświetleń: 1968
 289. Uchwały Rady Gminy kadencji 2010 - 2014. Uchwały podjęte w 2011 roku
  Wyświetleń: 1965
 290. OGŁOSZENIE - o wynikach przetargu na dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu gminy Murów do szkół
  Wyświetleń: 1963
 291. Zarządzenia Wójta - 2010 r.
  Wyświetleń: 1960
 292. Uchwały Rady Gminy kadencji 2006 - 2010. Uchwały podjęte w 2008 roku
  Wyświetleń: 1954
 293. Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym pn. Remont zabytkowego budynku znajdującego się w kompleksie zabytkowej huty żelaza w Zagwiździu
  Wyświetleń: 1952
 294. Geodezja i gospodarka nieruchomościami.
  Wyświetleń: 1951
 295. Sprawozdanie z działalności za 2005 r.
  Wyświetleń: 1943
 296. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 1933
 297. Oświadczenia majątkowe za 2014 r. pracowników urzędu gminy i jednostek organizaycjnych
  Wyświetleń: 1928
 298. Zapytanie ofertowe - nadzór inwestorski
  Wyświetleń: 1916
 299. Uchwały Rady Gminy kadencji 2010 - 2014. Uchwały podjęte w 2012 roku
  Wyświetleń: 1909
 300. Zapytanie ofertowe na wykonanie siłowni zewnętrznych
  Wyświetleń: 1882
 301. Rejestracja urodzenia
  Wyświetleń: 1877
 302. Znakowanie i badanie zwierząt
  Wyświetleń: 1877
 303. Reklamacje w sprawie nieprawidłowości w spisie wyborców
  Wyświetleń: 1871
 304. Uchwały Rady Gminy kadencji 2010 - 2014. Uchwały podjęte w 2010 roku
  Wyświetleń: 1871
 305. Oświadczenia majątkowe za 2003 r. pracowników Urzędu Gminy
  Wyświetleń: 1868
 306. Oświadczenia majątkowe za 2004 r. radnych gminy Murów
  Wyświetleń: 1868
 307. Zadania Rady Gminy
  Wyświetleń: 1863
 308. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w przetargu pn. "Dowóz dzieci niepełnosprawnych z zapewnieniem opieki do szkół specjalnych i placówek opiekuńczo wychowawczych poza teren Gminy Murów( z podziałem na dwie części)” – przetarg ponowny
  Wyświetleń: 1861
 309. Zawarcie małżeństwa za granicą
  Wyświetleń: 1860
 310. Stan przyjmowanych spraw, kolejnośc ich załatwiania - rok 2005
  Wyświetleń: 1846
 311. Miejscowy plany zagospodarowania przestrzennego wsi Zagwiździe
  Wyświetleń: 1839
 312. Sprostowanie i uzupełnienie aktu stanu cywilnego
  Wyświetleń: 1837
 313. Statut
  Wyświetleń: 1836
 314. Oświadczenia majątkowe radnych za 2012 r.
  Wyświetleń: 1825
 315. Ogłoszenie przetargu nieogranioczonego na zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Murów i jej jednostek organizacyjnych.
  Wyświetleń: 1820
 316. Sprawozdanie z działalności za 2004 r.
  Wyświetleń: 1819
 317. Ogołoszenie wyniku przetargu na usługę polegającą na udzieleniu i obsłudze kredytu bankowego długoterminowego do kwoty 800000 złotych
  Wyświetleń: 1813
 318. Wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego
  Wyświetleń: 1811
 319. OGŁOSZENIE - o wyborze oferty w drugim przetargu na dostawy oleju opałowego lekkiego do placówk gminnych
  Wyświetleń: 1803
 320. Zarządzenia Wójta - 2007 r.
  Wyświetleń: 1802
 321. Transmisja obrad Rady Gminy Murów
  Wyświetleń: 1801
 322. Ogłoszenie przetargu ograniczonego na zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia dróg i miejsc publicznych Gminy Murów
  Wyświetleń: 1800
 323. Wydawanie zaświadczenia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa ze skutkami cywilnymi
  Wyświetleń: 1785
 324. Ogłoszenie o wyborze oferty na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Murów.
  Wyświetleń: 1783
 325. Oświadczenia majątkowe radnych za 2011 r.
  Wyświetleń: 1782
 326. Powrót osoby rozwiedzionej do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa
  Wyświetleń: 1781
 327. Oświadczenia majątkowe za 2012 rok pracowników Urzędu Gminy i kierowników jednostek
  Wyświetleń: 1774
 328. Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2014 r.
  Wyświetleń: 1773
 329. Uniważnienie przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Murów.
  Wyświetleń: 1772
 330. Budownictwo
  Wyświetleń: 1767
 331. Zgłoszenie wyjazdu poza granice RP na pobyt ponad sześc miesięcy i złoszenie powrotu z wyjazdu
  Wyświetleń: 1755
 332. Finanse i mienie
  Wyświetleń: 1754
 333. Oświadczenia majątkowe radnych kadencji 2014 - 2018 r. - za 2014 r.
  Wyświetleń: 1754
 334. Unieważnienie postępowania w przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Murów na lata 2019-2020-2021
  Wyświetleń: 1754
 335. Protokoły z sesji Rady Gminy w Murowie - 2006 r.
  Wyświetleń: 1749
 336. Zarządzenia Wójta - 2006 r.
  Wyświetleń: 1747
 337. Ogłoszenie wyniku konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2015 r.
  Wyświetleń: 1729
 338. Ogłoszenie przetargu na prowadzenie zajęć dodatkowych edukacyjno - wychowawczych i opiekuńczych dla uczniów klas I-III gimnazjum
  Wyświetleń: 1728
 339. Ogłoszenie o udzielniu zamówienia na dostawę oleju opałowego lekkiego do placówek gminnych
  Wyświetleń: 1723
 340. Ogłoszenie o uniewaznieniu postępowania przetargowego dot. zamówienia publicznego pod nazwą: Remont zabytkowego budynku znajdującego się w kompleksie zabytkowej huty żelaza w Zagwiździu
  Wyświetleń: 1718
 341. OGŁOSZENIE przetargu nieograniczonego na dowóz uczniów wraz z opiekunami do szkół podstawowych, gimnazjum i dzieci do przedszkoli na terenie Gminy Murów ...
  Wyświetleń: 1709
 342. Oświadczenia majątkowe za 2005 r. radnych gminy Murów
  Wyświetleń: 1708
 343. OGŁOSZENIE - o unieważnieniu przetargu na dostawy oleju opałowego lekkiego do placówk gminnych
  Wyświetleń: 1706
 344. Informacja o uniważnieniu postępowania przetargowego dot. zamówienia publicznego pod nazwą: Remont zabytkowego budynku znajdującego się w kompleksie zabytkowej huty żelaza w Zagwiździu - II przetarg
  Wyświetleń: 1704
 345. Oświadczenia majątkowe za 2006 rok pracowników Urzędu Gminy i kierowników jednostek organizacyjnych
  Wyświetleń: 1703
 346. Wybór najkorzystniejszej oferty w zamówieniu publicznym pn. Wyposażenie zabytkowego budynku znajdującego się w kompleksie zabytkowej Huty Żelaza w Zagwiździu
  Wyświetleń: 1703
 347. Ogłoszenie wyników przetargu na dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu gminy Murów do szkół z zapewnieniem opieki w roku szkolnym 2012-2013
  Wyświetleń: 1702
 348. Ogloszenie wynikow przetargu nieograniczonego na zakup energii eletrycznej na potrzeby oświetlenia dróg i miejsc publicznych gminy Murów
  Wyświetleń: 1701
 349. Oświadczenia majątkowe Wójta, Z-cy Wójta i radnych gminy kadencji 2006 - 2010 - w związku z rozpoczęciem kadencji
  Wyświetleń: 1693
 350. Wydanie zezwolenia na zawarcie aktu małżeństwa przed upływem terminu, o którym mowa w art. 4 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.
  Wyświetleń: 1688
 351. Wydanie zaświadczenia o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego
  Wyświetleń: 1684
 352. Oświadczenia złożone w związku ze zmiannami kadrowymi w 2012 r.
  Wyświetleń: 1683
 353. Wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo za granicą
  Wyświetleń: 1683
 354. Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Murów z Organizacjami Pozarządowymi
  Wyświetleń: 1681
 355. Ogłoszenie o wyborze oferty w przetargu na dostawy oleju opałowego lekkiego do placówek gminnych
  Wyświetleń: 1678
 356. Przetarg nieograniczony pn. Przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej w Radomierowicach - ogłoszenie o wyborze
  Wyświetleń: 1677
 357. Powrót osoby rozwiedzionej do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa
  Wyświetleń: 1674
 358. OGŁOSZENIE wyników przetargu nieograniczonego na dowóz uczniów niepełnosprawnych wraz z opiekunami do szkół poza teren Gminy Murów
  Wyświetleń: 1661
 359. OGŁOSZENIE - o wyborze oferty na zamówienie publiczne na Odbudowę obiektu mostowego w ciągu drogi gminnej nr 101 502 O w Radomierowicach ul. Wolności?
  Wyświetleń: 1659
 360. Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu pn. "Dowóz dzieci niepełnosprawnych z zapewnieniem opieki do szkół specjalnych i placówek opiekuńczo wychowawczych poza teren Gminy Murów( z podziałem na dwie części)” – przetarg ponowny
  Wyświetleń: 1658
 361. OGŁOSZENIE - wyników przetargu na dostawy opału na sezon grzewczy 2011 - 2012
  Wyświetleń: 1648
 362. Dostęp do informacji publicznej
  Wyświetleń: 1645
 363. Ogloszenie wyników przetargu nieograniczonego na zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów gminy Murow i jej jednostek organizacyjnych
  Wyświetleń: 1641
 364. Oświadczenia majątkowe radnych za 2006 r.
  Wyświetleń: 1637
 365. Udzielenie zamówienia w postępowaniu „Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Murowie realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej V- Ochrona środowiska... "
  Wyświetleń: 1626
 366. Oświadczenia majątkowe za 2011 rok pracowników Urzędu Gminy i kierowników jednostek
  Wyświetleń: 1624
 367. Ogłoszenie wyników II przetargu nieograniczonego na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Murów.
  Wyświetleń: 1620
 368. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w przetargu pn. "Dowóz uczniów z opiekunami do szkół i przedszkoli na terenie Gminy Murów w formie zakupu biletów miesięcznych i kart przejazdu w ramach przewozów regularnych oraz dowóz uczniów z Publicz"
  Wyświetleń: 1601
 369. Oświadczenia majątkowe za 2004 rok pracowników Urzędu Gminy i kierowników jednostek organizacyjnych gminy
  Wyświetleń: 1601
 370. Działalność gospodarcza
  Wyświetleń: 1599
 371. Oświadczenia majątkowe za 2009 rok pracowników Urzędu Gminy i kierowników jednostek
  Wyświetleń: 1598
 372. Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
  Wyświetleń: 1594
 373. Reklamacja w sprawie nieprawidłowości w rejestrze wyborców
  Wyświetleń: 1593
 374. Ogłoszenie wyniku konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej w 2015 r.
  Wyświetleń: 1589
 375. Oświadczenia majątkowe za 2003 r. radnych gminy Murów
  Wyświetleń: 1589
 376. Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert z zakresu pomocy społecznej na rok 2014
  Wyświetleń: 1587
 377. Zmiana imion i nazwisk
  Wyświetleń: 1586
 378. Kontrole Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Murowie
  Wyświetleń: 1583
 379. Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy
  Wyświetleń: 1580
 380. Ogłoszenie wyniku przetargu na prowadzenie zajęć dodatkowych edukacyjno - wychowawczych i opiekuńczych dla uczniów klas I-III gimnazjum
  Wyświetleń: 1579
 381. Oświadczenia majątkowe za 2010 rok pracowników Urzędu Gminy i kierowników jednostek organizacyjnych
  Wyświetleń: 1576
 382. Oświadczenia majątkowe radnych za 2009 r.
  Wyświetleń: 1572
 383. Oferta realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
  Wyświetleń: 1562
 384. Oświadczenia majątkowe za 2003 r. pracowników jednostek organizacyjnych gminy Murów
  Wyświetleń: 1561
 385. Oświadczenia majątkowe za 2010 rok pracowników Urzędu Gminy i kierowników jednostek
  Wyświetleń: 1551
 386. Jednostki pomocnicze
  Wyświetleń: 1548
 387. Oświadczenia majątkowe radnych za 2008 r.
  Wyświetleń: 1548
 388. Oświadczenia majątkowe radnych kadencji 2014 - 2018 r. - za 2015 r.
  Wyświetleń: 1543
 389. Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy trwający ponad trzy miesiące obywateli polskich
  Wyświetleń: 1533
 390. Oświadczenia radnych kadencji 2002 - 2006 za rok 2006
  Wyświetleń: 1530
 391. Rejestracja zgonu
  Wyświetleń: 1521
 392. Ogłoszenie wyniku przetargu nieograniczonego pn Remont dachów w budynkach komunalnych w Dębińcu i Okołach gmina Murów
  Wyświetleń: 1513
 393. Wydanie zaświadczeń o zameldowaniu i wymeldowaniu
  Wyświetleń: 1508
 394. Wybory do Sejmu i Senatu w 2019 r.
  Wyświetleń: 1499
 395. Ogłoszenie wyników II przetargu nieograniczonego na sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzenego wsi Murów, Stare Budkowice i Zagwiździe
  Wyświetleń: 1496
 396. Procedura w sprawie składania wniosków o sporzadzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach
  Wyświetleń: 1496
 397. Wydawanie odpisów i zaświadczeń z Rejestrów Stanu Cywilnego
  Wyświetleń: 1490
 398. Oświadczenia majątkowe za 2016 r. pracowników urzędu gminy i jednostek organizacyjnych
  Wyświetleń: 1478
 399. Dopisanie wyborcy do spisu wyborców
  Wyświetleń: 1475
 400. Oświadczenia majątkowe za 2005 rok pracowników Urzędu Gminy i kierowników jednostek organizacyjnych
  Wyświetleń: 1473
 401. Obowiązek składania oświadczeń majątkowych
  Wyświetleń: 1470
 402. Oświadczenia majątkowe za 2008 rok pracowników Urzędu Gminy i kierowników jednostek
  Wyświetleń: 1458
 403. Ogłoszenie przetargu na usługę - sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzenego wsi Murów, Stare Budkowice i Zagwiździe
  Wyświetleń: 1452
 404. Ogłoszenie wyniku przetargu na prowadzenie zajęć dodatkowych edukacyjno - wychowawczych i opiekuńczych dla uczniów klas I-VI szkół podstawowych
  Wyświetleń: 1450
 405. Oświadczenia majątkowe za 2015 r. pracowników urzędu gminy i jednostek organizaycjnych
  Wyświetleń: 1443
 406. Wpisywanie do polskich ksiąg stanu cywilnego aktu sporządzonego za granicą
  Wyświetleń: 1442
 407. Zmiana imion i nazwisk
  Wyświetleń: 1434
 408. Oświadczenia majątkowe radnych za 2010 r.
  Wyświetleń: 1432
 409. Udostępnienie spisu wyborców
  Wyświetleń: 1430
 410. Oświadczenia majątkowe za 2007 rok pracowników Urzędu Gminy i kierowników jednostek
  Wyświetleń: 1429
 411. Oświadczenia złożone w związku z upływem kadencji - 2010 r.
  Wyświetleń: 1429
 412. Ogłoszenie o uniważnieniu zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na dowóz dzieci niepełnosprawnych z zapewnieniem opieki do szkół i placówek opiekuńczo wychowaczych poza teren Gminy Murów - informacja z otwarcia ofert
  Wyświetleń: 1422
 413. Wymeldowanie z miejsca pobytu stałego lub czasowego trwajacego ponad trzy miesięce obywateli polskich i cudzoziemców
  Wyświetleń: 1417
 414. Wydawanie zaświadczeń o prawie do głosowania w wyborach do Sejmu i Senatu, Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, Parlamentu Europejskiego oraz referendum ogólnokrajowym
  Wyświetleń: 1405
 415. Zarządzenia Wójta Gminy podjęte w 2019 r.
  Wyświetleń: 1405
 416. Oświadczenia majątkowe radnych za 2007 r.
  Wyświetleń: 1396
 417. Projekty uchwał
  Wyświetleń: 1380
 418. Zawiadomienie o Sesji Rady Gminy Murów
  Wyświetleń: 1377
 419. Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy cudzoziemców
  Wyświetleń: 1374
 420. Unieważnienie przetargu nieograniczonego na dostawę oleju opałowego lekkiego
  Wyświetleń: 1368
 421. Wpisanie do rejestru wyborców obywatela polskiego i obywatela UE nie będącego obywatelem polskim
  Wyświetleń: 1349
 422. Sprostowanie aktu stanu cywilnego
  Wyświetleń: 1344
 423. Wymeldowanie decyzją administracyjną z pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad trzy miesiące
  Wyświetleń: 1342
 424. Jubileusz długoletniego pożycia małżeńskiego
  Wyświetleń: 1328
 425. UNIEWAŻNIENIE przetargu nieograniczonego na dowóz uczniów do szkół i dzieci do przedszkola na terenie gminy Murów wraz z najmem autobusu szkolnego w roku szkolnym 2012-2013
  Wyświetleń: 1326
 426. Uzupełnienie aktu stanu cywilnego
  Wyświetleń: 1326
 427. Udostępnianie rejestru wyborców
  Wyświetleń: 1323
 428. Ogłoszenie wyników II przetargu nieograniczonego na dostawę oleju opałowego lekkiego
  Wyświetleń: 1320
 429. Skreślenie z rejestru wyborców obywatela UE nie będącego obywatelem polski
  Wyświetleń: 1319
 430. Ogłoszenie wyników w przetargu nieograniczonym na dostawę i montaż wyposażenia świetlicy wiejskiej w Radomierowicach w ramach zadania- Przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej w Radomierowicach
  Wyświetleń: 1317
 431. Oświadczenia złożone w związku ze zmianą dyrekcji placówek oświatowych oraz biblioteki publicznej - 2011 r.
  Wyświetleń: 1317
 432. Oświadczenia majątkowe za 2016 r. w związku ze zmiana na stanowisku
  Wyświetleń: 1285
 433. S o ł e c t w a
  Wyświetleń: 1282
 434. Wnioski
  Wyświetleń: 1281
 435. Oświadczenia majątkowe za 2015 r. w związku ze zmiana na stanowisku
  Wyświetleń: 1278
 436. Oświadczenia majątkowe radnych kadencji 2014 - 2018 r. - za 2016 r.
  Wyświetleń: 1271
 437. Ogłoszenie o wyborze oferty w przetargu na dowóz uczniów do szkół i dzieci do przedszkola na terenie gminy Murów w roku szkolnym 2012-2013
  Wyświetleń: 1270
 438. Ogłoszenie przetargu na prowadzenie zajęć dodatkowych edukacyjno - wychowawczych i opiekuńczych dla uczniów klas I-VI szkół podstawowych.
  Wyświetleń: 1254
 439. Oświadczenia majątkowe radnych kadencji 2014 - 2018 r. - początek kadencji
  Wyświetleń: 1239
 440. Inormacja o unieważnieniu przetargu pn. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Starych Budkowicach
  Wyświetleń: 1237
 441. Dofinansowanie pracowników młodocianych
  Wyświetleń: 1236
 442. Przetargi w 2021 roku
  Wyświetleń: 1211
 443. Ogłoszenie przetargu na przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Radomierowicach ul. Wiejska oraz wykonanie remontów cząstokowych nawierzchni bitumicznych dróg gminnych
  Wyświetleń: 1209
 444. Uchwały podjęte w 2020 roku
  Wyświetleń: 1196
 445. Informacje dot. przetargu pn. Utworzenie Stobrawskiego Centrum Przyrody i Techniki „BORSUK” poprzez remont, przebudowę i organizację zabytkowego zespołu dworca kolejowego w Murowie
  Wyświetleń: 1182
 446. Nabory i konkursy na nowe stanowiska
  Wyświetleń: 1167
 447. Wybory Prezydenckie
  Wyświetleń: 1159
 448. Informacje dot. przetargu pn. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Starych Budkowicach
  Wyświetleń: 1152
 449. Wybory Prezydenckie 2020
  Wyświetleń: 1147
 450. Wydawanie zaświadczeń o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby
  Wyświetleń: 1135
 451. Informacja o unieważnieniu i wyborze w przetargu na dowóz uczniów i dzieci niepełnosprawnych wraz z opiekunami do szkół specjalnych i placówek opiekuńczo – wychowawczych poza teren Gminy Murów oraz dowóz uczniów z Publicznej Szkoły Podstawowej ...
  Wyświetleń: 1133
 452. Informacje dot. przetargu Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomościzamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Murów - II przetarg
  Wyświetleń: 1133
 453. Informacje dot. przetargu pn. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul Grabicka w miejscowości Stare Budkowice
  Wyświetleń: 1118
 454. Sprawy obywatelskie
  Wyświetleń: 1085
 455. Informacje dot. przetargu pn. Przebudowa budynku biurowego Urzędu Gminy w Murowie polegająca na termomodernizacji
  Wyświetleń: 1075
 456. Oświadczenia majątkowe za 2018 r. pracowników urzędu gminy i jednostek organizacyjnych
  Wyświetleń: 1065
 457. Informacje dot. przetargu pn. Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół specjalnych i placówek opiekuńczo-wychowawczych poza teren Gminy Murów w roku szkolnym 2019-2020 wraz z zapewnieniem opieki w czasie przewozu
  Wyświetleń: 1063
 458. Zarządzenia Wójta Gminy podjęte w 2020 r.
  Wyświetleń: 1058
 459. Dane podstawowe
  Wyświetleń: 1043
 460. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 1040
 461. Informacje dot. ptrzetargu pn. Utworzenie Centrum Przyrody i Techniki BORSUK poprzez remont, przebudowę i organizację zabytkowego zespołu dworca kolejowego w Murowie oraz zakup i dostawa mebli wraz z wniesieniem i montażem do budynku dworca PKP
  Wyświetleń: 1000
 462. Wyposażenie zabytkowego budynku znajdującego się w kompleksie zabytkowej Huty Żelaza w Zagwiździu tj.: wykonanie, dostawa i montaż mebli ekspozycyjnych wraz z oświetleniem na potrzeby zabytkowej huty żelaza w Zagwiździu
  Wyświetleń: 988
 463. Informacje dotyczące przetargu pn. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu gminy Murów
  Wyświetleń: 982
 464. Informacje dotyczące przetargu pn. Dowóz dzieci do szkół i przedszkoli na terenie gminy Murów w formie zakupu biletów miesięcznych w ramach przewozów regularnych w roku szkolnym 2019/2020 oraz 2020/2021
  Wyświetleń: 976
 465. Obsługa interesanta
  Wyświetleń: 934
 466. Informacje dot. przetargu pn. Utworzenie Stobrawskiego Centrum Przyrody i Techniki „BORSUK” poprzez remont, przebudowę i organizację zabytkowego zespołu dworca kolejowego w Murowie - II
  Wyświetleń: 932
 467. Schemat kontroli podatkowej przedsiębiorców
  Wyświetleń: 931
 468. Wydawanie zaświadczenie o stanie cywilnym osoby
  Wyświetleń: 910
 469. Informacje dotyczące przetargu pn. Zakup i dostawa wraz z montażem doposażenia Szkół Podstawowych w Gminie Murów w ramach projektu „Podnosimy jakość edukacji w Gminie Murów” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach...
  Wyświetleń: 893
 470. Oświadczenia majątkowe radnych kadencji 2014 - 2018 r. - za 2017 r.
  Wyświetleń: 876
 471. Statut gminy
  Wyświetleń: 867
 472. Informacje dotyczące przetargu pn. Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół specjalnych i placówek opiekuńczo-wychowawczych z Gminy Murów do Kluczborka w roku szkolnym 2019/2020 - III przetarg
  Wyświetleń: 863
 473. Oświadczenia majątkowe za 2017 r. pracowników urzędu gminy i jednostek organizacyjnych
  Wyświetleń: 859
 474. Informacje dotyczące przetargu pn. Dowóz dzieci do szkół i przedszkoli na terenie gminy Murów w formie zakupu biletów miesięcznych w ramach przewozów regularnych w roku szkolnym 2019/2020
  Wyświetleń: 855
 475. Zezwolenie na uprawę maku i konopoi włóknistych
  Wyświetleń: 849
 476. Informacje dotyczące przetargu pn. Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół specjalnych i placówek opiekuńczo-wychowawczych z Gminy Murów do Kluczborka w roku szkolnym 2019/2020 - IV przetarg
  Wyświetleń: 841
 477. Informacje dot. przetargu pn. Zakup energii elektrycznej na potrzeby oswietlenia dróg, miejsc publicznych oraz obietków gminnych i jej jednostek organizacyjnych
  Wyświetleń: 807
 478. Informacje dotyczące przetargu pn. Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół specjalnych i placówek opiekuńczo-wychowawczych z Gminy Murów do Kluczborka w roku szkolnym 2019/2020 wraz z zapewnieniem opieki w czasie przewozu
  Wyświetleń: 776
 479. Informacje dotyczące przetargu nr II pn. Zakup i dostawa wraz z montażem doposażenia Szkół Podstawowych w Gminie Murów w ramach projektu „Podnosimy jakość edukacji w Gminie Murów” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ...
  Wyświetleń: 760
 480. Instytucje kultury
  Wyświetleń: 759
 481. Informacje dotyczące przetargu pn. Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół specjalnych i placówek opiekuńczo-wychowawczych poza teren Gminy Murów w roku szkolnym 2019/2020 wraz z zapewnieniem opieki w czasie przewozu
  Wyświetleń: 745
 482. Dowody osobiste - zgłoszenie utraty lub uszkodzenia
  Wyświetleń: 724
 483. VIII Sesja Rady Gminy Murów
  Wyświetleń: 673
 484. Informacje dot. przetargu: Budowa drogi wewnętrznej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Okoły
  Wyświetleń: 672
 485. Wpisanie rozwodu zagranicznego
  Wyświetleń: 650
 486. Oświadczenia majątkowe radnych kadencji 2018 - 2023 r. - za 2018 r.
  Wyświetleń: 616
 487. Komisje Rady Gminy
  Wyświetleń: 607
 488. IX sesja Rady Gminy Murów
  Wyświetleń: 594
 489. Informacje dot. przetargu: Dowóz uczniów niepełnosprawnych do przedszkoli i szkół z terenu Gminy Murów do Kluczborka, Opola i Kup w roku szkolnym 2020/2021 wraz z zapewnieniem opieki w czasie przewozu
  Wyświetleń: 579
 490. Deklaracja dostępności
  Wyświetleń: 575
 491. Platforma Zakupowa
  Wyświetleń: 553
 492. VI sesja Rady Gminy Murów
  Wyświetleń: 550
 493. V sesja Rady Gminy Murów
  Wyświetleń: 541
 494. Przetargi jednostek OSP
  Wyświetleń: 540
 495. II sesja Rady Gminy Murów
  Wyświetleń: 512
 496. XI Sesja Rady Gminy Murów
  Wyświetleń: 505
 497. Oświadczenia majątkowe radnych kadencji 2018 - 2023 r. - rozpoczęcie kadencji
  Wyświetleń: 492
 498. Informacje dot. przetargu pn. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Murów
  Wyświetleń: 486
 499. IV sesja Rady Gminy Murów
  Wyświetleń: 484
 500. XIII sesja Rady Gminy Murów
  Wyświetleń: 477
 501. III sesja Rady Gminy Murów
  Wyświetleń: 466
 502. XII Sesja Rady Gminy Murów
  Wyświetleń: 443
 503. XV sesja Rady Gminy Murów
  Wyświetleń: 411
 504. Informacje dot. przetargu pn. Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Stare Budkowice
  Wyświetleń: 400
 505. Informacje dot. przetargu pn.Dowóz dzieci do szkół i przedszkoli na terenie gminy Murów w formie zakupu biletów miesięcznych w ramach przewozów regularnych w roku szkolnym 2020/2021
  Wyświetleń: 398
 506. Księga rejestrowa instytucji kultury
  Wyświetleń: 384
 507. Rejestr instytucji kultury
  Wyświetleń: 375
 508. Informacja dot. przetargu: Dowóz uczniów niepełnosprawnych do przedszkoli i szkół z terenu Gminy Murów do Kluczborka w roku szkolnym 2020/2021 wraz z zapewnieniem opieki w czasie przewozu
  Wyświetleń: 331
 509. XVIII sesja Rady Gminy Murów
  Wyświetleń: 327
 510. XVII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Murów
  Wyświetleń: 323
 511. Informacje dot. przetargu pn. Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Murów i jej jednostek organizacyjnych oraz oświetlenia dróg i miejsc publicznych Gminy Murów
  Wyświetleń: 311
 512. XIX sesja Rady Gminy Murów
  Wyświetleń: 311
 513. Oświadczenia majątkowe radnych oraz wója kadencji 2018 - 2023 r. - początek kadencji
  Wyświetleń: 305
 514. Uchwały podjęte w 2021 roku
  Wyświetleń: 304
 515. XIV sesja Rady Gminy
  Wyświetleń: 268
 516. Informacje dot. przetargu pn. Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Murów i jej jednostek organizacyjnych oraz oświetlenia dróg i miejsc publicznych Gminy Murów - II
  Wyświetleń: 266
 517. XVI Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Murów
  Wyświetleń: 255
 518. VIII sesja Rady Gminy Murów
  Wyświetleń: 250
 519. Narodowy Spis Ludności i Mieszkań 2021
  Wyświetleń: 222
 520. Oświadczenia majątkowe za 2019 r. pracowników urzędu gminy i jednostek organizacyjnych
  Wyświetleń: 222
 521. Zarządzenia Wójta Gminy podjęte w 2021 r.
  Wyświetleń: 221
 522. XXI Sesja Rady Gminy Murów
  Wyświetleń: 216
 523. Zmiana imienia (imion) dziecka do 6 miesięcy od sporządzenia aktu urodzenia
  Wyświetleń: 191
 524. XXII Sesja Rady Gminy Murów
  Wyświetleń: 183
 525. XXIV sesja Rady Gminy
  Wyświetleń: 183
 526. XXV sesja Rady Gminy
  Wyświetleń: 166
 527. XXVII sesja Rady Gminy Murów
  Wyświetleń: 160
 528. XXIII sesja Rady Gminy Murów
  Wyświetleń: 159
 529. Petycje
  Wyświetleń: 151
 530. XXII Sesja Rady Gminy Murów
  Wyświetleń: 136
 531. XXVI sesja Rady Gminy
  Wyświetleń: 133
 532. Raporty o stanie dostępności - BIP
  Wyświetleń: 96
 533. Oświadczenia majątkowe w związku ze zmianą stosunku pracy
  Wyświetleń: 85
Wersja XML